74-tonnarna ska tillåtas i hela Sverige

Riksdagen har gett regeringen bakläxa i frågan om de tunga lastbilarna. Riksdagen röstade för att 74-tonnare ska tillåtas i hela landet bara bärigheten räcker.

4 maj 2017 20:58

Tidigare var regeringens krav, förutom bärighet av vägen, att det även ska tas hänsyn till sjöfart och tåg.

”En del i regeringens politik för mer klimatsmarta transporter är att tillåta tyngre lastbilar på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart ändå inte är möjligt.” skrev Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.

Men riksdagen motsatte sig regeringens alltså uttalande om att det inte får äventyra ambitionen att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart. Riksdagen anser att det ska vara vägarnas bärighet som ska vara helt avgörande.

Det innebär att E 4 mellan Skellefteå och Piteå bör bli klassad för att ta 74-tonslastbilar. Men det kan komma att ta tid, då broarna också måste ha samma bärighetsgrad som E 4, vilket inte alla har idag.

Från Norrbottens handelskammare är man mycket positiv till riksdagens beslut.

– Vi är oerhört glada för effektivare transporter, minskade utsläpp, ökad trafiksäkerhet och bättre konkurrenskraft för våra företag i norra Sverige, säger Susanne Wallin, vd för Norrbottens handelskammare.

Enligt trafikverket kommer det att dröja ett år innan man kan börja köra. Först ska man reda ut exakt vilka vägar som gäller arbeta med föreskrifter. Ett problem uppges vara att det måste vara klart för chaufförerna var de får köra utan att trafikverket måste sätta upp nya skyltar vid alla vägar som är aktuella för så tung trafik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Håkan Öberg

Ämnen du kan följa