"Vi tittar på om vi gjort något fel"

Trots att socialtjänsten fick kännedom om övergreppen den 18 mars inleddes ingen utredning. "Det gjordes inte i detta fall", säger chefen Roger Burman.

Piteå kommun 29 september 2019 12:00

Kommunen har nu fått bakläxa av IVO, som inte är nöjd med den interna utredning som gjorts på socialtjänsten sedan barnvåldtäkterna uppdagats. 

– De vill att vi ska förtydliga vissa saker i utredningen. Vi ska fortsätta titta på om vi gjort något fel, om vi borde ha gjort något annat, säger Roger Burman, verksamhetsområdeschef stöd till barn och familj. 

Det var två socialsekreterare som slog larm genom att i tre avvikelserapporter lyfta fram tillfällen då socialtjänsten borde ha tillsatt en utredning kring familjen, men då ingenting hände. Under sommaren lyftes avvikelserapporterna till socialnämnden, som beslutade att skicka dem vidare till IVO. 

– Orsaken till att ingen utredning inleddes var att vi redan hade kontakt med den här familjen. Vi hade ju ett uppdrag från förvaltningsrätten gällande umgängesstödet. Men före den 18 mars fanns inga indikationer på att något sådant skulle pågå, säger han. 

Varför avfärdade ni handläggarnas förslag om nya rutiner för familjebehandlarna?

– Vi kan inte generellt besluta att en vårdnadshavare aldrig får lämnas ensam med sitt barn. Det är bara om det finns indikationer på att barnet behöver skyddas. Det krävs en bedömning från fall till fall. 

Kommer den här mannen ha fortsatt umgänge med barnet, i enlighet med den dom som finns?

– Det pågår inget sådant umgänge sedan i mars, säger Roger Burman. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Torbjörn Carlsson: Se upp för hjälpförarna i trafiken

Profilbild

Insändare: Det kallas för demokrati

Det kallas för demokrati

Utredning om krav på brottsregisterutdrag i hemtjänsten dröjer: "Önskvärt med ett beslut före årsskiftet"

Utredning om krav på brottsregisterutdrag i hemtjänsten dröjer: "Önskvärt med ett beslut före årsskiftet"

Stopp för att betala räkningar över disk • Främst äldre personer, asylsökande och funktionsnedsatta drabbas

Stopp för att betala räkningar över disk • Främst äldre personer, asylsökande och funktionsnedsatta drabbas

Trafikfarlig väg för 9-åringar – säker för 10-åringar: "Det känns som meningslöst att försöka göra något"

Trafikfarlig väg för 9-åringar – säker för 10-åringar: "Det känns som meningslöst att försöka göra något"
Visa fler