Sjuksköterskor dukar upp fler operationer

Helena Olovsson och Barbro Karlsson uppfann en bättre flödesmodell. Det innebar att de kan förbereda en trejde höft- och knäoperation under de dagar de har den typen av kirurgi.
Helena Olovsson och Barbro Karlsson uppfann en bättre flödesmodell. Det innebar att de kan förbereda en trejde höft- och knäoperation under de dagar de har den typen av kirurgi.

Helena Olovsson och Barbro Karlsson uppfann nytt sätt att effektivisera knäoperationer. Det har inneburit att Piteå sjukhus kunnat ta emot fler patienter 2019.

Piteå kommun 2 december 2019 20:00

För ett år sedan ingick Helena Olovsson, sektionsledare operation, och Barbro Karlsson, operationskoordinator, i ett flödesförbättringsarbete där 100 medarbetare från Region Norrbotten deltog. Syftet var att hitta resursförbättringar inom olika områden.

– Med deras nya innovativa sätt att arbeta har kapaciteten på operationssalen med knäplastiker ökat med 20 procent. Under 2019 har det opererats över 40 patienter fler än i fjol. Nu kan vi genomföra ytterligare fyra till fem knäoperationer till per månad. Det har också bidragit till att patienter som skickas till andra län har minskat. Bara det sparar 80 000 till 100 000 kronor per patient, säger enhetschefen Mia Folgevik Olovsson.

Både Helena Olovsson och Barbro Karlsson har lång yrkeserfarenhet. De ville effektivisera och korta köerna när de såg att operationssalen inte utnyttjades maximalt.

– Förut dukade vi upp instrument inför varje enskild operation. Nu har vi ett bättre flöde då personalen gör två dukningar samtidigt både i operationssalen och i ett intilliggande rum på morgonen. När första operationen är gjord och salen rengjord flyttas den andra dukningen in, så att instrumenten behåller steriliteten. Efter operation nummer två kan personalen ta lunch. Då dukas salen om för en tredje patient, säger Barbro Karlsson.

Operationsteamet som består av en ortoped, narkossköterska, operationssköterska och undersköterska är nöjda.

– Det handlar inte bara om oss som jobbar i salen. Det är väldigt bra service mellan operationerna också. Det blir ett bra flyt under arbetsdagen, säger operationssjuksköterskan, Karin Nordsvahn. 
 

Helena Olovsson menar att idéer är inte genomförbara om inte alla är med på tåget och det inte finns en förändringsbenägenhet hos personalen. 

– Alla har varit positiva och verkligen gått in för att testa vår idé, säger hon.

Hit kommer patienter från hela länet från 30 år och uppåt. Men det är bara patienter med en inte alltför komplicerad sjukdomsbild som kan tas emot med det nya arbetssättet.

Enhetschefen är glad över förändringarna som personalen åstadkommit. Piteå gör flest knäoperationer i länet och under 2018 gjordes 373 stycken. 

– Jag är stolt över min personal. Vi har en brist på operationssjuksköterskor. En del av bristen åtgärdades när det nya sättet att jobba infördes, säger Fogelvik Olovsson. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa