Satsning ska ge 24 lantbruk solel i norr

Ett nytt projekt ska ge 24 lantbruk solcellsanläggningar i Norrbotten och Västerbotten. Bakom satsningen står Lantbrukarnas Riksförbund.

Nina Olovsson, Di-Ni-farmen, Skomanskälen, har redan investerat i en solelsanläggning. Kjell Skogsberg är konsult vid Energikontor Norr.

Nina Olovsson, Di-Ni-farmen, Skomanskälen, har redan investerat i en solelsanläggning. Kjell Skogsberg är konsult vid Energikontor Norr.

Foto: Eva Carlsson

Piteå kommun2019-10-08 08:47

Nu ska lantbruket i Norrbotten och Västerbotten bli än mer hållbart. Lantbrukarnas Riksförbund i Norrbotten och Västerbotten satsar på ett projekt kring solel – med målet att 24 lantbruk ska investera i nya anläggningar.

Det tvååriga projektet kallas Soliga lantbruk i norr och ska öka kunskaperna om produktion och lagring av solel. Det handlar om att ge lantbruken ett kompetenspaket för att kunna investera i solenergi. När projekttiden är slut är målet att 12 lantbruk i Norrbotten respektive Västerbotten, sammanlagt 24 stycken, ska ha investerat i solelanläggningar.

– Förutsättningar att producera solel i norra Sverige är goda, tack vare de stora ytorna på lantbrukets ekonomianläggningar, säger Håkan Stenmark, projektledare vid LRF, och fortsätter:

– Solenergi är en profilfråga för lantbruket när det gäller hållbara energilösningar i livsmedelsproduktionen.

Förutom rådgivning om själva solelsanläggningarna handlar det om upphandling och finansiering. Projektet ska också stödja gemensamma upphandlingar. 

Budgeten är på 4,7 miljoner konor, varav huvuddelen kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Övriga finansiärer är Region Norrbotten, Region Västerbotten, länsstyrelsen i Norrbotten, länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden, LRF samt Grönt utvecklingscentrum. 

Konsulter som anlitas är Energikontor Norr, RISE (Research Institutes of Sweden), Hushållningssällskapet och LRF Konsult.

Ett nytt projekt ska ge 24 lantbruk med solelsanläggningar i Norrbotten och Västerbotten. Håkan Stenmark, LRF, är projektledare och Kjell Skogsbergs, Energikontor Norr, ska arbeta som konsult.
Ett nytt projekt ska ge 24 lantbruk med solelsanläggningar i Norrbotten och Västerbotten. Håkan Stenmark, LRF, är projektledare och Kjell Skogsbergs, Energikontor Norr, ska arbeta som konsult.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!