Kommunen IVO-anmäld efter barnvåldtäkter

Mannen gick iväg och våldtog sitt barn på toaletten på Familjens hus, under ett umgänge där familjebehandlare var med. Nu har Piteå kommun anmält sig själv till IVO.

Piteå kommun 29 september 2019 12:00

Socialtjänsten har haft en flerårig kontakt med mannen som i måndags fälldes för 19 grova barnvåldtäkter i Luleå tingsrätt.

Totalt tre avvikelserapporter ligger till grund för den IVO-anmälan som Piteå kommun upprättat. Avvikelserapporterna vittnar om frustrerade socialtjänsthandläggare, som inte får gehör hos sina chefer.

Det var den 18 mars som en person tog kontakt med socialtjänsten och lämnade över USB-stickor innehållande barnpornografiskt material. USB-stickorna tillhörde mannen i 30-årsåldern. De överlämnades i princip omedelbart till polisen och mannen frihetsberövades samma dag. Av den första avvikelserapporten framgår att det inte inleddes någon utredning i samband med detta. 

"Några dagar senare inkommer två anmälningar från sjukvård där det finns oro for barnen gällande mannen. Förhandsbedömning avslutas med att inte inleda utredning", skriver de två socialsekreterarna som skrivit under avvikelserapporten.  

I en annan avvikelserapport skriver socialsekreterarna att det framkommit att ett barn utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp av mannen, som barnet träffat en till två gånger i månaden från sex månaders ålder. Umgänget är fastställt via domstol och av domen framgår också att umgänget ska ske tillsammans med umgängesstöd, i lokaler som ordnas av socialtjänsten. "Umgängesstöd har varit närvarande vid samtliga umgängen. Samtliga familjehem som gett omsorg till barnet har efter umgänge med NN signalerat om förändrat beteende", skriver socialsekreterarna. 

Efter att mannen frihetsberövats skriver handläggare ett förslag om allmänt ändrade rutiner för umgängesstödjare, för att i framtiden förhindra liknande händelser. "Ett förslag är att föräldrarna inte ska följa barnet till toaletten eller sköta blöjbyte utan att det är umgängesstödet som ska göra detta", skriver socialsekreterarna. Detta förslag fick inget gehör hos cheferna på socialtjänsten. 

I den tredje avvikelserapporten skriver de "ytterligare några veckor senare meddelar polis att rubriceringen är grov våldtäkt mot barn och barnpornografibrott. Detta har heller inte lett till att inleda utredning."

I samtliga avvikelserapporter framhåller socialsekreterarna mycket stor psykisk belastning för handläggarna och umgängesstöden som varit ansvariga i ärendet. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Utredning om krav på brottsregisterutdrag i hemtjänsten dröjer: "Önskvärt med ett beslut före årsskiftet"

Utredning om krav på brottsregisterutdrag i hemtjänsten dröjer: "Önskvärt med ett beslut före årsskiftet"

Polisen utreder sex våldtäkter på tio dagar: "Vi lägger mycket utredningsresurser på det här"

Polisen utreder sex våldtäkter på tio dagar: "Vi lägger mycket utredningsresurser på det här"

Misstänkt våldtäkt på Havsbadet efter beach partyt

Misstänkt våldtäkt på Havsbadet efter beach partyt

Simon Olofsson: Svensk media är sårbar för rysk propaganda

Svensk media är sårbar för rysk propaganda

Britta Flinkfeldt: Det handlar om makt och att missbruka den

Det handlar om makt och att missbruka den
Visa fler