Kommunen förbjuder djur på äldreboenden

Socialnämnden har beslutat att förbjuda djur på kommunens äldreboenden. "Robotkatter kanske kan vara ett alternativ", säger Sven-Gösta Pettersson (S), ordförande i nämnden.

Piteå kommun 26 september 2019 16:31

Bakgrunden till beslutet är att frågan tidigare kommit upp och kommunen har låtit utreda vad som egentligen gäller för att använda sig av terapihundar och liknande inom kommunal verksamhet. 

– Det krävs väldigt mycket för att man ska få ha det. Nu har jag inte alla handlingar framför mig, men det är ganska omfattande utbildningar och krav på hälsoskydd och så vidare, säger Sven-Gösta Pettersson. 

Han förklarar att nämnden tagit del av den utredning som gjorts i frågan och kommit fram till att djur inte ska vara tillåtet på äldreboendena inom Piteå kommun. 

Betyder det här att ni helt stänger dörren för personal som kanske skulle vara intresserade av att utbilda sig med terapihund?

– Vi har beslutat att djur inte är tillåtna på våra särskilda boenden för äldre och det är det beslutet som gäller nu, säger Sven-Gösta Pettersson. 

Han beskriver det som att det innebär för mycket ansvar att ta in djur på boendena. 

– Det känns tråkigt för de äldre och det är ju känt att djur också kan ha positiva effekter inom vården, men vi tror att det finns andra lösningar. Robotkatter kanske kan vara ett alternativ, men det får vi se om det blir aktuellt i framtiden, säger han. 

I beslutet skriver socialnämnden att "många olika risker ska tas hänsyn till exempelvis allergi, överkänslighet, smitta och smittspridning, fysiska risker och hundrädsla". Utredningen fastslår också att huskatt inte bör förekomma på boenden. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa