Hundinstruktören kritisk till djurförbudet

Hundinstruktören Yvonne Fång är kritisk till kommunens beslut att förbjuda djur på kommunens äldreboenden. "Det är synd att man nekar Piteås äldre alla de goda effekter som terapihundar kan ge", säger hon.

Piteå kommun 30 september 2019 17:26

Efter att ha läst igenom den utredning som ligger till grund för nämndens beslut, ställer hon sig än mer frågande till beslutet. 

– I utredningen som gjorts slår man fast att det ska vara utbildad personal och utbildade hundar och att det ska finnas ett syfte med insatserna. Det är såna saker som jag också tycker är jätteviktiga, säger Yvonne Fång, som själv utbildar terapihundar vid Hundvis skola.

Nämnden hänvisar sitt beslut bland annat till risk för smitta och smittspridning.

– Där känner jag mig fundersam på om nämnden har läst på ordentligt. Det är väldigt få sjukdomar som smittar från hund till människa, säger Yvonne Fång. 

Forskning visar att terapihundar bidrar till sänkt blodtryck och smärtlindring. Terapihunden kan också sprida lugn i svåra situationer. 

– Det är jättetråkigt att kommunen stänger dörren för den här typen av vårdinsatser, som jag vet kan vara så otroligt betydelsefulla. Hundar är livskvalitet, säger Yvonne Fång. 

Även Carina Lindegren, vice ordförande i Demensförbundet, ifrågasätter beslutet. 

– Jag blev bestört när jag läste om det. Det känns så vansinnigt, som att vi går bakåt i utvecklingen istället för framåt, säger hon. 

Hon frågar sig hur man kan förbjuda terapihundar innan man prövat det.

– Varför säga nej innan man provat? Hade man nu haft ett resultat och kunnat konstatera att det här var ingenting för oss, säger Carina Lindegren. 

Inom sitt uppdrag i demensförbundet har hon besökt verksamheter där terapihund används. 

– Det är magiskt! Det borde komma ut mer hur positivt det är. Jag vet fall där man kunnat plocka bort mediciner. Djuren dämpar oro och ger livskvalitet och livsglädje, säger Carina Lindegren. 

Nämndsordföranden Sven-Gösta Pettersson (S) menar att den stora anledningen till djurförbudet är risken för smittspridning. 

– Nämnden var enig om beslutet och det var ingen särskilt stor debatt. Eftersom vi inte haft terapihundar i kommunen tidigare, så blir det ingen skillnad mot för innan, säger han. 

Kommunens hälso- och sjukvårdschef Christer Grahn, förklarar att det främst är djur som går lösa inne på boendet som riskerar att sprida exempelvis multiresistenta bakterier. Det är tillåtet för de boende att ha en egen katt i sin lägenhet. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa