Harpalten vände inte befolkningstrenden

Åke Berggren, överläkare, berättade underhållande om projektet som inför millennieskiftet skulle öka barnafödandet i Piteå.
Åke Berggren, överläkare, berättade underhållande om projektet som inför millennieskiftet skulle öka barnafödandet i Piteå.

Statistiken talar sitt tydliga språk med allt fler äldre och försöket med Harpalten som skulle generera många nya små människor blev en flopp.

Piteå kommun 3 december 2019 20:37

Befolkningsutvecklingen i Piteå handlade tisdagskvällens föreläsning med Piteå nya föreläsarförening om. Henrik Franklin, processledare som har hand om statistiken i kommunen visade tabeller och grafer över befolkningsutvecklingen från 1950 och fram till 2030.

Kommunens mål att det år 2030 ska bo 46 000 människor i Piteå kan bli svårt att uppnå.

– Men vi behöver växa för att kunna behålla den kommunala servicen då befolkningen blir äldre och äldre. Det är inom de närmaste åren det kommer att ske en markant ökning av äldre.

För att nå befolkningsmålet krävs att andelen kvinnor i arbetsför ålder ökar.

– Vi måste få dessa att stanna kvar och vilja bo här. Det är mycket viktigt.

Men någon ny harpalts-kampanj lär det inte bli. Projektet föddes för att stimulera till ökat barnafödandet och den omdiskuterade kampanjen berättade Åke Berggren, lokalhistoriker och mödrahälsovårdsöverläkare underhållande om.

För de som inte minns handlade det om en kampanj inför millennieskiftet 2000.

– En storslagen plan skapades för att få fart på barnafödandet. 2000-talets första baby skulle få 50 000 kronor och för att barn skulle skapas ett visst datum skulle strömmen stängas av och par uppmanades kasta kondomerna.

Projektet blev mycket omdiskuterat och om inte annat så hamnade Piteå på världskartan då det berättades om kampanjen i hela världen. 

– Det blev en flopp. Anstormningen av barn uteblev och efter detta blev det tyst om harpalten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa