Får inte ta över fiskelicens för löja

Bestämmelserna för att byta tillståndshavare inom fiskeföretag är strikta och när Roland Karlssons tillstånd överfördes så blev det en miss.

Piteå kommun 11 oktober 2019 11:00

Roland Karlsson, Piteå, har sedan tidigare ett tillstånd för löjfiske med sitt fartyg via sitt bolag Roland Karlsson Fiske i Piteå AB. För fyra år sedan sålde Roland Karlsson 99 procent av bolaget och därmed trålrättigheterna till Robert Kattilavaara, Kalix.
 

Efter en del juridiska och skattemässiga skäl så registrerades Kattilavaara som ny fartygsägare först den 21 februari 2017 och därefter blev det problem.
Regelverket säger nämligen att en ny tillståndshavare måste ha haft ägarandelar i fartyget i minst tre år och då spelar det ingen roll att Robert Kattilavaara har varit ansvarig för uppgifter i verksamheten sedan 2015. Av det skälet sa Havs- och vattenmyndigheten nej när Kattilavaara ansökte om tillstånd för löjfiske 2018 och 2019.

Robert Kattilavaara överklagade till förvaltningsrätten i Göteborg som i en dom 20191007 avslår.
– Det finns ju regler och visst är det lite stelbent, men vi klantade oss lite när vi anmälde ägarbytet till Transportstyrelsen. Men jag tänker inte överklaga.
– Jag har ju varit delägare i fem år och i februari 2020 har det gått tre år sedan ägarbytet registrerades. Då blir tillståndet mitt, säger Robert Kattilavaara.

Samtidigt har tillståndsfrågan inte inneburit något hinder för löjfisket vare sig 2018 eller 2019.
– Nej, vi fiskar ju med Roland Karlssons tillstånd.
Hur har fisket varit i år?
– Nog finns det löja och det blir inga problem att fylla kvoten, men vi har bara fiskat några dagar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa