Dansanta politiker vid LRF-möte

Moderaten Håkan Johansson och socialdemokraten Anders Lundkvist hade fart på benen när LRF arrangerade möte om klimatsmart mat.

Håkan Johansson (M) och Anders Lundkvist (S) steppade ihop vid mötet om lokala näringar.

Håkan Johansson (M) och Anders Lundkvist (S) steppade ihop vid mötet om lokala näringar.

Foto: Tommy Norin

Piteå kommun2019-11-21 22:52

Under torsdagskvällen inbjöd LRF till ett möte i Vardagsrummet med temat "Hur får vi mer klimatsmart mat?" Nina Olovsson som driver lantbruk i Skomanstjälen är aktiv i dansföreningen Piteswänget och den begåvningen använde hon innan mötet drog igång. Besökarna drogs med i pulshöjande övningar där kommunalrådet Anders Lundkvist (S) och moderaten Håkan Johansson steppade ihop. 

När andhämtningen var över berättade Olovsson att den här veckan har LRF haft en hållbarhetsvecka i hela landet med fokus på hur man tar fram lokalproducerad och klimatsmart mat.

Nina Olovsson gav en exposé av hur det infördes subventioner till lantbruken under 1970-talet, sedan kom krav på rationaliseringar. 80-talet kännetecknades av höga räntor och inflation, under 90-talet kom nya regler för lantbruken där dåvarande statsministern Göran Persson lanserade idén att "man behöver inte odla så mycket i Sverige".

– Han ville lägga mark i träda och det följdes av att 1995 gick Sverige med i EU med dåliga förhandlingar. Under 2000-talet har livsmedelsproduktionen minskat i allt högre takt. Och politiken har inte visat något intresse för lokal livsmedelsproduktion, sade bonden i Skomanstjälen.

Hon pekade på att positivt är dock att Norrbotten var först i landet med att ta fram en livsmedelstrategi och förra året kom en nationell strategi.

– Men det har inte hänt så mycket efter det, sade Olovsson.

Hon sade att i dag har Norrbotten en självförsörjningsgrad på enbart 20 procent vilket bland annat beror på att antalet gårdar minskat. Under 1990-talet fanns 80-90 lantbruk i Pitebygden. Nu finns 15 mjölkgårdar i kommunen, plus 12 köttproducenter.

Hon sade att antalet kor och arealen av odlad mark måste öka och hon vill ha ett lokalt slakteri.

– Jag ser hellre det än en etablering av Lidl som inte har något intresse av det som är lokalproducerat.

Katarina Ricken i Lakafors vill att lokala produkter exponeras bättre. Hon har bott i USA och vill gärna se en "Farmers market" på Byxtorget där folk kan handla närproducerad mat.

Josefin Lundberg som driver fårgård i Svensbyn tog upp problemet med att det försvinner alltmer åkermark i Sverige.

– Varje år försvinner mark motsvarande 1 200 fotbollsplaner. I hela Europa försvinner det 24 kvadratmeter odlingsbar mark varje sekund. Det måste bli ett stopp på att exploatera så mycket jordbruksmark, sade hon.

Nina Olovsson, en dansant bonde som driver mjölkgård i Skomanstjälen.
Nina Olovsson, en dansant bonde som driver mjölkgård i Skomanstjälen.
Karta: Piteå
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!