Seniorer känner sig yngre än de är

8 av 10 av Sveriges seniorer (55 år och äldre) känner sig yngre i sinnet än deras faktiska ålder. Det visar den nya undersökningen Seniorbarometern.

8 november 2017 10:46

Senaste Seniorbarometern, genomförd av Smart Senior, där fler än 7 000 seniorer medverkat, visar att 8 av 10 av Sveriges seniorer känner sig yngre i sinnet än deras faktiska ålder. Var femte senior känner sig mer än 15 år yngre i sinnet än deras faktiska ålder.

– Uttrycket 60 är det nya 50 eller 80 är det nya 70 kan inte bli mer rättvisande efter att ha tagit del av detta resultat. Vi lever inte bara längre idag, vi känner oss dessutom yngre än vår faktiska ålder, en känsla som ser likadan ut i alla åldersspann över 40 år, säger Mathias Lang, VD, Smart Senior.

Av de tillfrågade seniorerna uppger närmare två tredjedelar, 68 procent, att det är lite till mycket viktigt att se ung ut. För fyra procent av seniorerna är det mycket viktigt att se ung ut och en tredjedel uppger att det inte alls är viktigt att se ung ut.

– Trenden visar dock att det har blivit mindre viktigt för Sveriges seniorer att se unga ut idag än för fyra år sedan. 2013 visade resultatet att var fjärde senior, 25 procent, inte tyckte det var viktigt alls att se ung ut och för sex procent var det mycket viktigt, kommenterar Mathias Lang vidare.

För de allra flesta, nio av tio av Sveriges seniorer är det viktigt att vara välklädd. För tio procent av seniorerna är det mycket viktigt att vara välklädd.

Trots att det är viktigt att vara välklädd så följer inte Sveriges seniorer modetrender. Undersökningen visar att mer än hälften, 54 procent, inte tycker det är viktigt att följa modetrender.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!