LTU jobbar mot ett grönare flygbränsle

Forskare vid Luleå tekniska universitet arbetar för att minska flygets koldioxidutsläpp med upp till 80 procent genom förnybara flygbränslen.

9 oktober 2017 08:26

– Syftet med projektet är att erbjuda en lösning där dagens bränsle för inrikesflyget kan bytas ut mot bioflygbränsle. Vi kommer att kartlägga möjliga tekniker för att producera bioflygbränslen från skogsråvara. Dessutom kommer vi studera affärsmodeller för att hantera den högre produktionskostnaden som bioflygbränslen har jämfört med fossila flygbränslen, säger Fredrik Granberg, projektledare vid energiteknik, Luleå tekniska universitet.

Förutom att undersöka möjliga produktionstekniker kommer områden som råvaruförsörjning, logistik och lokalisering att studeras. Fredrik Granberg säger att förnybart flygbränsle kan skapa nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen och stimulera en hållbar tillväxt inom skogsindustrin. Det skulle också minska miljöpåverkan från den svenska luftfartssektorn, med upp till 80 procent mindre koldioxidutsläpp.

– Det krävs normalt rätt stora produktionsanläggningar för att kunna få lönsamhet, vilket i sin tur innebär stora investeringar med riskexponering. Det här projektet fokuserar på två nycklar till att minimera risktagandet, nämligen att demonstrera tekniken samt nya affärsmodeller, där allmänhetens vilja att flyga grönt kopplas till nödvändiga investeringar, säger Fredrik Granberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Lahti

Ämnen du kan följa