Personen som ägde marken där bärplockaren uppehöll sig, ilsknade till över att inte få ha sina bär ifred och kontaktade bärplockaren och hotade denne till livet. Bärplockaren blev då rejält skrämd och kontaktade polisen i sin tur och berättade om hotet. En anmälan om olaga hot upprättades. Målsägaren och markägaren, född 1958, ska nu förhöras om det inträffade.