Nyanlända introduceras i svenskt jobbsökande

Vägen som för en nyanländ i Sverige leder in till arbetsmarknaden kan börja i en lektionssal i Sandbackaskolan i Arvidsjaur.

– Här får vi veta hur man letar och hur man söker jobb här i Sverige, säger Mohammed Yousef.

4 februari 2015 14:35

Lektionssalen disponeras av utbildningsföretaget Astar som på uppdrag av Arbetsförmedlingen förbereder nyanlända för arbetsmarknaden i Sverige.

Vid var sin dator sitter Mohammad Yousef, hans bror Yousef Yousef och Wael Hamour och kollar platsannonser.

– Det skiljer sig hur man letar och söker jobb här i Sverige och i vårt land. I Syrien använder man till exempel inte internet föratt leta och söa jobb, där är det mer personliga möten. I Syrien behöver man inte heller CV, här i Sverige ska man skicka in både CV och ett personligt brev, säger Muhammed.

Utbildningen de går heter Meritportfölj och är en komponent i det åtgärdspaket som finns under den tvårsperiod som nyanlända i Sverige har etableringsersättningen.

Förutom att introduceras i svenskt jobbsökande lär sig deltagarna också om det svenska samhället.

– Vi får lära oss om svenska lagar, om utbildning och om svenska seder och vanor, vi får en hel del kunskap om samhället, säger Mohammed,

Under de cirka två månader som de är hos Astar och går Meritportföljen får de också sina yrkeskunskaper och meriter inventerade och utvärderade.

– Astar är mycket bra för mig, Kristina och de andra ger tips på möjliga karriärvägar som man själv kanske inte tänkt på, säger Mohammed.

Att lära sig svenska är viktigt. Parallellt med tiden hos Astar läser de också svenska för invandrare, SFI.

– Språket är nyckeln om jag vill hitta jobb, man måste lära sig svenska, säger Yousef Yousef.

Yousef berättar att han började SFI-klassen i oktober och att han trivs i Arvidsjaur:

– Förutsättningarna att lära sig svenska är bättre här än i de stora städerna, här i Arvidsjaur är det inte så många som man kan tala arabiska med.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
G?ran Westerlund 0960–472