Här är mesta cykelvägarna

Arvidsjaur ligger i topp när det gäller att satsa på gång- och cykelvägar.

27 maj 2018 18:39

Skillnaderna är stora mellan kommunerna i Norrbotten i fråga om hur mycket cykelväg invånarna erbjuds och hur nöjda de är med sina gång- och cykelvägar. Det är Gröna Bilister som presenterat undersökningen. Enligt dem så har regeringen målet att den andel av vår färdsträcka som sker med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka från ungefär 20 procent idag till 25 procent år 2025.

Målet är långt borta.

Bland kommunerna i Norrbotten är invånarna i Arvidsjaur nöjdast med sina gång- och cykelvägar och ger dem betyget 7,0. På andra plats följer Boden med betyget 6,7 och på tredje plats Luleå med betyget 6,6. Medborgarnöjdheten i Arvidsjaur är högst bland alla landsbygdskommuner i Sverige, enligt SKL:s kommungruppsindelning.

Arvidsjaur har 3,3 meter cykelväg per person att rulla på. Piteå har 2,65 och Älvsbyn 1,91 meter.

– Vi har byggt ut gång- och cykelvägarna systematiskt enligt fastställd trafikplan, säger samhällsplanerare Britta Lundgren vid Arvidsjaurs kommun. I vår översiktsplan lyfts vikten av ett väl fungerande nät av gång- och cykelvägar. Nu undersöker vi hur de kan utvecklas ytterligare, bland annat genom att integrera dem med befintliga motionsslingor. Vi vill också förse dem med platser för vila och återhämtning på strategiska ställen.

– Vi har också vänt oss till Trafikverket och påtalat behovet av att anpassa de statliga vägarna ute i byarna till gång och cykling, säger Britta Lundgren.

Kommunen har dessutom fört dialog om gång- och cykelvägar med eleverna på högstadiet och gymnasiet. På en karta över Arvidsjaur fick de markera ställen där de hade synpunkter eller önskemål.

Det gör Arvidsjaur till ett föredöme i sitt arbete för att främja cykling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Lahti

Ämnen du kan följa