Var inte sämre än Danmark, Löfven!

Susanna Kierkegaard: EU är vårt bästa verktyg för att sakta ner den globala uppvärmningen innan det är för sent.

Sverige 8 oktober 2020 11:16
Detta är en ledarkrönika. Piteå-Tidningens ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

EU får snart en ny klimatlag. Socialdemokraten Jytte Guteland har haft huvudansvar för frågan i Europaparlamentet och fått igenom sitt förslag om att unionen ska minska sina koldioxidutsläpp med 60 procent till 2030 och bli klimatneutral till 2050. Med Europaparlamentets stöd i ryggen ska hon nu slå sig ned vid det slutgiltiga förhandlingsbordet – och på andra sidan sitter ingen mindre än Stefan Löfven.

Lagstiftning i EU börjar med ett förslag från EU-kommissionen, som i detta fall ville ha en 55-procentig minskning av utsläppen till 2030. EU har redan som mål att minska utsläppen med 40 procent till 2030, men man har insett att detta inte är tillräckligt.

Efter att förslag kommit från kommissionen så enas Europaparlamentet om en ståndpunkt. I sista steget blir det trilog – det vill säga förhandlingar mellan parlamentet, kommissionen och rådet, där alla medlemsländers regeringar ingår.

Vilken klimatlag som sedan blir verklighet avgörs genom tuffa kompromisser. Guteland har mandat att slåss för en 60 procents minskning till 2030, men många bedömer att till och med det kan vara otillräckligt om EU ska klara av att nå målen i Parisavtalet.

Här kommer Stefan Löfven in. Danmarks socialdemokratiska regering har redan meddelat att de kommer att jobba för en 65-procentig minskning av utsläppen. I Sverige borde Socialdemokraterna, Miljöpartiet och samarbetspartierna enas om att göra samma sak.

Den främsta anledningen till det är förstås att klimatet behöver alla höga ambitioner det kan få. Vi måste göra det vi kan för att sakta ner den globala uppvärmningen innan det är för sent. EU är just nu vårt bästa verktyg för att åstadkomma det. I unionen finns både viljan och förmågan att förändra vårt eget beteende och dessutom påverka våra stora handelspartners globalt.

Men ytterligare en anledning att slåss för 65-procentsmålet är Sveriges rykte i Europa. Just nu har vi inte ett särskilt gott sådant. Våra politiker fastnar i att förespråka sänkta utgifter i EU, ses mest som snåla och bidrar inte särskilt aktivt till någon intressant gemensam politikutveckling i unionen.

Danmark sitter i samma sits. Och den danska regeringen har förstått något. Klimatfrågan är inte bara avgörande för planeten, den är dessutom ett bra tillfälle att bedriva aktiv EU-politik istället för att bara bromsa.

Kanske kan progressiva regeringar i Europa bli motvikten till EU-kommissionens mindre ambitiösa ståndpunkt, och vinna förhandlingarna för klimatets del. I denna fråga är varje procentenhet viktig. Kom igen, Stefan Löfven. Gör som Danmark.

Susanna Kierkegaard

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Insändare

Insändare: Pitebo vill inte att hyresgästerna ska ha besök

Krönika

Karina Cubilla: Medlemskapets värde är möjligheten att påverka

Ledare

Ledare: Jobbet är inte avklarat bara för att jobben flyttat hit

Ledare

Ledare: SD kan köra över pyttepartiet Liberalerna när de vill

Politik

Oro i riksdagen för ökad EU-makt

Visa fler