Gymnasieelever testade positivt för THC

Sex elever på Hornavanskolan har testats positiva för THC, det efter skolan fattat misstankar om att något inte stått rätt till.

Arjeplogs kommun 30 september 2019 15:00

Tetrahydrocannabinol, eller THC, är det aktiva ämnet i cannabis. Fredrik Westerlund, som är utbildnings- och kulturchef på Arjeplogs kommun, berättar att man under inledningen av höstterminen på Hornavanskolan märkt att något inte stått rätt till hos alla elever. 

– Det är en samlad bild av frånvaro från skolan, beteendeförändringar, utseende och doft hos somliga elever som fått skolpersonal att reagera. Det i sin tur har lett till att misstankar väckts kring om det kunde handla om droger, något som senare bekräftats genom tester. 

Westerlund berättar att misstankarna startat en kedja av åtgärder, där provtagningar av de misstänkta eleverna varit en viktig del. 

– Och för det krävs ett medgivande. Skolan kan inte tvinga någon. För minderåriga elever krävs ett medgivande av vårdnadshavare, för myndiga elever behöver vi ett medgivande av eleven. Det har inte varit några problem egentligen, de flesta har ställt upp frivilligt.

Testen har gjorts i omgångar, där första rundan resulterade i ett positivt testresultat av tre. Nästa runda testades sex personer,  varav fem var positiva. Totalt har skolan, med hjälp av hälsocentralen, testat knappt en fjärdedel av skolans elever – 19 stycken, där sex tester varit positiva. Fredrik Westerlund ser allvarligt på fynden.

– Det bekräftar att skolpersonalen vet vad de sysslar med. Det känns tråkigt att alls ha hittat positiva fall, men skönt att det inte rört sig om fler. I alla fall så här långt. Det känns också tryggt att rutinerna kring detta har fungerat friktionsfritt. Det har gått väldigt snabbt från misstanke till åtgärd.

För eleverna som åkt dit i testerna väntar lite olika framtid. För de som bott på elevhemmet Stugan, fyra stycken, innebär droganvändningen ett kontraktsbrott mot drogpolicyn, och eleverna tvingas flytta ut. Samtliga sex elever har anmälts till individ- och familjeomsorgen i sina hemkommuner där de kommer få genomgå ett program.

Hur har eleverna reagerat på sina provresultat?

– Lite olika, men de flesta oroas över vad vårdnadshavare och omgivning ska säga. Man blir liten och orolig. Nu närmast väntar ett föräldramöte med mer information om hur vi jobbar med frågan. Vi vill så klart inte att det här ska krypa nedåt i åldrarna, eller bidra till att fler testar droger, så det förebyggande arbetet är fortsatt viktigt, säger Fredrik Westerlund.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa