Arjeplogs eget Matterhorn saknar namn

I Sulitelmamassivet, i Arjeplogs kommuns nordvästra hörn, finns en av Sveriges högsta toppar. På kartorna dock helt anonym.

Arjeplogs kommun 13 november 2019 13:30

Om det är någon som har mer koll på toppar i Arjeplogs kommun än någon annan, borde det vara Maria Söderberg. Som grundare av toppbestigningssällskapet Top of Arjeplog, har det blivit många timmar med näsan i kartorna.

– Inom ramen för Top of Arjeplog pågår ett ständigt sökande efter nya toppar att besegra. Jag och Gussar Blomgren har nosat kring Sulitelmamassivet en längre tid, och när vi började titta närmare på det såg vi att det saknades namn på kartorna på en av Sveriges högsta toppar. 

Lite snopet, kan tyckas, md tanke på att topparna omges av Sveriges två största glaciärer. Söderberg, som dessutom läser historia på högskola, dök ned i områdets förflutna.

– Sulitelma var högintressant under 1800-talet, när man trodde att man hittat Sveriges högsta topp. Då var vi i union med Norge, och toppen som man uppmätte till 1 880 meter kom att kallas för Svensktoppen. 

Men något officiellt namn trycktes aldrig på kartorna. Åren gick, och 1897 besteg kartografen Gustaf Wilhelm Bucht Stortoppen i Sarektjåkkå, och inget skulle bli sig likt. Sulitelma fick se sig besegrat mot Stortoppens dryga 2 000 meter över havet, som två år senare toppades av Kebnekaise.

Men helt i glömska föll ändå inte Sulitelmaområdet. Svenska turistföreningen skrev i början av 1900-talet en artikel, där man jämförde den okända "Svensktoppen" med ett mer känt berg.

"En tur som dessutom bjuder på den storartade anblicken av Störste-toppen, vars sydvägg reser sig 600 m ovan isen, brant och djärv, ett sannskyldigt Matterhorn."

 Och det vore ju synd att låta en så häftig topp vara utan namn. Maria Söderberg kontaktade Lantmäteriet. 

– Första rundan visste de inte ens vad jag pratade om, för det syns ju inget hos Lantmäteriet om den här toppen. Men nu, till min glädje, har de ringt och berättat att ärendet är ute på remiss. Jag har efterfrågat ett kreativt förslag från dem och ser fram emot svaret. 

Lantmäteriet har vänt sig till Sametinget. 2001 fattades nämligen ett principiellt beslut att de samiska kartnamnen ska redovisas med det samiska skriftspråk som används i området. Därav har alla andra toppar samiska namn och stavningar. Kan då toppen i Sulitelma kallas Svensktoppen? 

– Det och Svenska stortoppen är de enda benämningar vi hittat. Sannolikt är det så att toppen saknar samiskt namn när den inte haft någon betydelse för samerna i området, historisk sett. Det ska bli spännande att se hur det slutar!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa