När en snöflinga når marken samverkar den med andra flingor och bildar ett snötäcke. Beroende på temperatur och fuktighet får snötäcket olika egenskaper.

Det är just dessa egenskaper som forskare vid Luleå tekniska universitet är intresserade av och nu ska granska in i minsta detalj.

– Vi vill ta fram metoder som kan hjälpa oss att förstå hur snö förändras och påverkas i olika miljöer. Det är viktigt vid snötillverkning, för då kan snöbearbetningen anpassas så att snön får just den kvalitet man önskar. För biltestverksamheten är det extremt viktigt. De vill kunna testa vinterdäck på exakt likadant snöunderlag för att få däcktesterna repeterbara. Där ska vår forskning bidra, säger Johan Casselgren, forskare vid Luleå tekniska universitetet.

Forskarna knutna till snölabbet kommer att vidareutveckla fyra olika metoder för att karaktärisera snöstruktur.

– För olika verksamheter kopplade till snö och is är det viktigt att ha kunskap om snökvaliteten. Vårt labb har ingen motsvarighet någonstans i Sverige, säger Johan Casselgren.