Färre sålda jaktkort inför ripjakten

Färre ripor och betydligt färre sålda jaktkort jämfört med i fjol. Så ser det ut i Norrbotten inför premiären av ripjakten. Något som kan leda till att Länsstyrelsen inför restriktioner under jakten.

24 augusti 2017 10:25

Inför premiären av ripjakten så har försäljningen av jaktkort uppnått ­endast 40 procent av den ­volym som såldes i fjol. ­Färre ripor är konstaterade och det är en av orsakerna.

– Det visste vi redan. Det går i cykler om 2–3 toppår och sen blir det sämre. I fjol började det gå ner, i år går det ner och säkert ytterligare nästa år, säger Nicklas ­Tuorda som är jakthand­läggare vid Länsstyrelsen i Norrbotten.

Han tror att det först är 2021–2022 som det åter blir toppår.

Antalet sålda jaktkort är den ekonomiska delen. ­Tittar man på antalet aktiverade jaktdagar är man nere på 20 procent jämfört med fjol­året.

– Det sprider sig fort att det är ett dåligt fågelår. Då kommer inte folk och ­jagar, säger jakthandläggare ­Nicklas Tuorda.

– Det har spridit sig bland jägare att inventeringen inte visade vad de förväntat sig. Det kanske gör att en del väljer att åka söderut för det har varit mycket goda rapporter från Jämtland och speciellt från Härjedalen. Det kan också vara så att en del ­väljer att jaga skogsfågel istället, säger Niklas Lundberg, ­jaktvårdskonsulent vid ­Jägareförbundet i Norrbotten.

Att antalet sålda jaktkort minskat i år kan ha fler orsaker än minskat antal ripor. Även ändrade jaktregler för i år kan ha bidragit.

– Vi har haft ganska många norrmän som varit här och jagat i premiären, men nu kan de inte komma, säger Nicklas Tuorda jakthandläggare vid Länsstyrelsen.

De nya relgerna säger att det endast är svenska medborgare och de med anknytning som får börja jaga vid premiären. De utländska jägarna får vänta till den 16 september.

– Det var ju ett av syftena med att införa den positiva särbehandlingen av svenska medborgare att antalet sålda jaktkort skulle minska för jakttrycket var speciellt högt de första tre veckorna, säger Niklas Lundberg, ­jaktvårdskonsulent vid ­Jägareförbundet i Norrbotten.

Enligt Niklas Lundberg är det svårt att analysera vad som påverkar tillgången på ripa.

– Det spretar åt olika håll, men det är typiskt. Det kan vara stora lokala variationer, säger Niklas Lundberg, ­jaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet i Norrbotten.

Vad Länsstyrelsen kan göra för att motverka en ytterligare minskning av ripstammen är att minska jakttrycket. Ett beslut om inte behöver tas innan jaktpremiären. Det innebär att man kan minska antalet sålda jaktdygn per 1 000 kvadratkilometer från normala 300 till 200 jaktdygn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Reino Jillker/Norrbottens media