Rättegång rör upp oro för Lavergruvan

Lavergruvans vara eller inte vara ligger just nu på regeringens bord efter att Bergsstaten avslog Bolidens ansökan. Miljögruppernas oro över en eventuell etablering i Laver är fortsatt stor.

24 oktober 2017 18:58

Laverområdet är i dag Älvsbyns mest förorenade område och det enda som länsstyrelsen räknar till ”riskklass 1” i kommunen. Riskklass 1 innebär ”stor risk för människors hälsa och miljön”. På omslaget till länsstyrelsens rapport finns en fjällnejlika som är en av de enda växter som klarar av att växa på Lavers sandmagasin i dag, trots att det ligger i ett Natura 2000-område och bäckarna går ut i Piteälven. Lilian Mikaelsson är medlem i ”Miljögruppen i Pite älvdal” och sympatiserar med befolkningen i Arica.

– Det är klart att det hänger ihop med att man oroar sig för vad som kommer att ske här i Laver. Boliden säger att de är ett sånt rekorderligt företag som tar hand om det som de ställer till med så jag tycker att det finns en dubbelmoral i det där. Man säger ifrån sig allt ansvar när affären är gjord, det är verkligen klandervärt i tyngsta klass och djupt omoraliskt, säger Lilian Mikaelsson.

Just i Laver har problem uppstått många gånger sedan Bolidens gruvdrift lades ner. I samband med vårfloden 1952 och 1953 slammade skärmdikena igen och resulterade i att en stor del av det giftiga sandmagasinet sköljdes ut i gråbäcken. 2002, 56 år efter att gruvdriften upphört hittades hundratals upprostade tunnor och högar av gammalt skrot i skogarna runt gruvan.

Provtagningar 2013 visade att Gråbergsbäcken hade 300 till 400 gånger högre halter av kadmium och 150 till 200 gånger högre halter av koppar, zink och kobolt. Boliden blev 2015 också anmälda för miljöbrott av både länsstyrelsen och privatpersoner i samband med tömningen av dammsjön som påbörjades för att dammen var i så dåligt skick att den ansågs vara en säkerhetsrisk.

Från Älvsbyns kommuns sida har man varit positiv till en nyöppning av Laver och tror att gruvdriften kan bedrivas på ett sätt som är säkert för miljön. Men kritiker menar att Bolidens historia inte inger någon trygghet i frågan.

– Det är vi som bor här som får leva med den natur och förutsättningar som försvinner med störda ekosystem när något går fel. Jag kan inte se varför Sverige ska vara huvudleverantör av våra naturresurser till Europa och resten av världen, säger Lilian Mikaelsson.

Anledningen till Bergsstatens nej till Boliden var att bolaget inte har gjort någon Natura 2000-prövning av sina gruvplaner. Boliden överklagade det beslutet till regeringen i januari 2017 eftersom detta är en ny praxis som de inte anser är relevant.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Håkan Öberg

Ämnen du kan följa