Byggjobbarna sov i huset de byggde

Det är inte lagligt att de byggjobbare som monterar huset också använder det som boende. Det menar Konsumentverket som reagerat på att Älvsbyhus låter montörerna sova i de villor som sätts upp.

27 april 1916 12:19

Bakgrunden kring den dialog som förs just nu mellan Konsumentverket (KO) och Älvsbyhus är ett ärende där en kund som köpte ett Älvsbyhus reagerade på att de montörer som satte upp huset också sov i det.

Till bilden hör att kunden först skrev på det avtal där det framgår att byggjobbarna kan bo i huset.

– Senare reagerade ändå kunden på det och vände sig till oss. Kunden hade inte reflekterat över vad som faktiskt stod i avtalet, säger Daniel Gustafsson, jurist med specialitet boendefrågor vid Konsumentverket.

Han anför att Älvsbyhus system att upplåta huset som alternativ till manskapsbodar dels blir en olägenhet för kunden som kan hävda att "nu får jag flytta in i ett begagnat hus", dels strider det mot plan- och bygglagen som anger att en nybyggnation inte får tas i bruk före att byggnadsnämnden lämnat ett så kallat slutbesked.

Konsumentverket har nu bett Älvsbyhus att yttra sig och det har bolaget gjort. Vd Kent Johansson kommenterar:

– Vi har tillämpat detta i många år därför att det finns en klar uppsida med att låta byggjobbarna bo i huset. De kan hålla koll på att ingenting stjäls från byggplatsen, vilket har varit och är ett problem. De kan också bevaka hur värmen och elen fungerar i huset under byggtid, säger Kent Johansson, som pekar på att det nu förs en dialog med Konsumentverket ï ärendet.

– Det är över en månad sedan vi skickade in våra förslag till Konsumentverket men vi har fortfarande inte fått något svar, säger Johansson, som uppger att ledningsgruppen för Älvsbyhus nyligen antagit en ny vision.

– På våra marknader ska Älvsbyhus ha de nöjdaste kunderna och vara det mest kända varumärket i branschen där våra kunder får svara på en kundenkät några månader efter inflyttning. Där får vi ibland läsa att enskilda kunder upplevt olust med att snickarna övernattat under husets uppförande, säger vd:n.

– Därför har vi redan, oavsett diskussionen med KO, beslutat att ändra inriktning i frågan, säger Kent Johansson, som uppger att det kommer att ske en omförhandling med hanverkarna kring förändringen som ska införas succesivt

Om ni kommer överens med Konsumentverket kring vad som ska gälla, kan ni då återgå till att hantverkarna bor i husen?

– Nej vi gör inte det. I fortsättningen kommer vi själva att ombesörja detta säger Kent Johansson.

LÄS OCKSÅ: Älvsbyhus över miljardstrecket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!