"Bolidens miljöböter är kaffepengar"

Boliden tvingas betala 45 000 kronor i företagsbot efter rivningen av gamla dammen i Laver. "Det är kaffepengar", säger Lena Nordqvist.

9 februari 2018 17:40

PT har tidigare berättat om länsstyrelsens polisanmälan om miljöbrott mot Boliden Mineral AB efter tömningen av dammen i Gråbergsbäcken vid Laver.

Länsstyrelsen gjorde en kontroll vid platsen efter att en grupp privatpersoner via kommunen anmälde att vattnet såg förorenat ut.

Dammvattnet tömdes genom en grusvall som skulle filtrera de farliga metallerna.

– Vi tänkte att det var ett dagis som hade varit där, det var så löjligt. Första riktiga regnet skulle bryta igenom deras grusbank, och mycket riktigt – det gjorde det, säger Lena Nordqvist, Miljögruppen Piteälvdal.

Vid sidan om vallen rann det vatten rakt ut i myren bakom. Enligt villkoren skulle Boliden säkerställa att utsläpp av metaller skulle hålla sig inom angivna värden. Men provtagningar visade att värdena hade rakat i höjden.

Gråbergsbäcken hade 300 till 400 gånger högre halter av kadmium och 150 till 200 gånger högre halter av koppar, zink och kobolt.

Förfarandet är enligt åklagaren att betrakta som otillåten miljöverksamhet och nyhetsbyrån Siren rapporterar nu att Boliden har fått en företagsbot på 45 000 kronor.

– Det är klart att det är bra att de har blivit bötfällda för miljöbrott, men det är ju ingen svidande summa. Den är inte relevant mot miljöbrottet, säger Lena Nordqvist.

Hon tror inte att summan gör att Boliden känner att de fått en reprimand.

– Jag tror bara det ger luft under vingarna för Boliden. De vet att de klarar sig.

Vad tror du det skickar för signaler till kommunen?

– Eftersom summan är så liten tror jag de tar ganska lätt på det. Hade det varit 4,5 miljoner kronor kanske de hade förstått, säger Lena Nordqvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christoffer Markström

Ämnen du kan följa