Boliden i rätten för förgiftad stad i Chile

Just nu pågår den största rättegången som Skellefteå tingsrätt har varit med om. Gruvbolaget Boliden stäms av 796 chilenare efter att Boliden under ett par år på 80-talet exporterade 20 000 ton giftigt avfall till staden Arica.

24 oktober 2017 13:00

Giftslammet innehöll bland annat arsenik, kvicksilver och bly. Tanken var att företaget Promel skulle ta hand om avfallet och upparbeta det, men istället dumpades det i stora högar utanför samhället innan Promel gick i konkurs. Det har lett till otroliga hälsoproblem för människorna i staden där många fått cancer, svårt förståndshandikappade barn, missbildningar, missfall, hjärtproblem och andningssvårigheter.

– Vi vill visa att Boliden har varit vårdslösa med det här giftiga avfallet. Att man skickade iväg det i stället för att ta hand om det själva, och inte såg till att den som tog emot det tog hand om det på ett riktigt sätt, säger advokat Johan Öberg till Norran.

Öberg och två kollegor företräder de 796 personerna som tillsammans stämmer Boliden. De är boende i Arica som på något sätt drabbats av vad advokaterna anser är Bolidens försummelse av miljögifter. Fallet har förberetts under flera år och ska avgöras under en åtta veckor lång förhandling. De drabbade kräver drygt 100 000 kronor var i skadestånd, det baserar man på de skadestånd som den Chilenska staten betalat ut till 350 personer som istället valde att stämma staten eftersom den godkände affären. Advokaterna anser bland annat att affären är olaglig då Boliden ingick i en samrådsgrupp med Naturvårdsverket och länsstyrelsen gällande hur miljöfarligt avfall skulle hanteras. Men Boliden diskuterade aldrig affären med Promel i den samrådsgruppen.

Boliden själva menar att företaget Promel var en etablerad aktör och att man inte kunde veta att det giftiga slammet bara skulle överges på det viset som det gjorts och att man sedan skulle bygga bostäder bredvid området. Att skeppa iväg restprodukter för upparbetning är inte heller något ovanligt utan görs än i dag för att få ut så mycket metaller som möjligt ur det material man plockar upp i gruvdriften. Från Bolidens sida erkänner man att man borde ha gjort mer för att hjälpa när problemen uppdagades. Boliden har erbjudit sin hjälp, fast med en saftig prislapp med höga dagsarvoden.

– Hade vi sett problematiken i all dess omfattning, vilket vi gör idag, borde vi som branschkollega erbjudit vår hjälp på ett mer ödmjukt sätt, säger Klas Nilsson, kommunikationsdirektör på Boliden till Norran.

Under förra veckan lade företrädarna för de drabbade i Arica fram sin sak under tre dagar. I dag fortsätter rättegången med att Boliden får svara på anklagelserna och berätta om vad de anser att Bolidens roll och ansvar är i hela detta misslyckande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Håkan Öberg

Ämnen du kan följa