Boliden bötfällt för miljöbrott i Laver

Boliden mineral tvingas betala 45 000 kronor i företagsbot för att bolaget började riva ut en damm vid Laver utan tillräcklig dokumentation över hur rivningen skulle följas upp.

8 februari 2018 19:16

Det är nyhetsbyrån Siren som rapporterar om företagsboten. Som PT tidigare berättat anmäldes tömningen av dammen i Gråbergsbäcken vid Laver, som påbörjades 2014, till länsstyrelsens hösten 2015 av en grupp privatpersoner. Detta sedan förorenat vatten observerats i bäcken. Länsstyrelsen gjorde efter besök på platsen även en egen anmälan för miljöbrott.

Tömningen av dammen påbörjades på grund av att dammen var i så dåligt skick att den ansågs vara en säkerhetsrisk. Dammvattnet tömdes genom en grusvall som skulle filtrera de farliga metallerna. Vid sidan om vallen rann det vatten rakt ut i myren bakom. Enligt villkoren skulle Boliden säkerställa att utsläpp av metaller skulle hålla sig inom angivna värden, men provtagningar visade att värdena hade rakat i höjden.

Provtagningar har visat att Gråbergsbäcken hade 300 till 400 gånger högre halter av kadmium och 150 till 200 gånger högre halter av koppar, zink och kobolt.

Förfarandet är att betrakta som otillåten miljöverksamhet, anser åklagaren, som nu utdelat strafföreläggandet för otillåten miljöverksamhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund / Norran Christina Simma / PT

Ämnen du kan följa