Boliden anmälda för miljöbrott i Laver

Det senaste året har Boliden arbetat med att tömma dammen till den gamla gruvan i Laver. Nu är "dammsjön" nästan torrlagd, men allt har dock inte gått rätt till enligt Länsstyrelsen – som har polisanmält bolaget för miljöbrott.

21 juli 2015 14:48

Redan sommaren 2012 ansökte Boliden om att tömma den gamla "dammsjön" i Laver eftersom dammen var i ett så dåligt skick att det fanns risk för dammbrott. Mark- och miljödomstolen gav då gruvbolaget tillstånd att riva den. Ett av villkoren i tillståndet var att man skulle lämna in ett förslag till kontrollprogram till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan arbetet påbörjades.

Två år hann gå innan man i juli 2014 började arbetet med att tömma dammen – men något förslag till kontrollprogram skickade man aldrig in.

"Bara att anmäla"

I stället fick Länsstyrelsen via Älvsbyns kommun en anmälan av en privatperson som lagt märke till att vattnet i Gråträskbäcken – där dammvattnet rinner ut – såg förorenat ut. Anmälan kom in i början av oktober, och den 16 oktober genomförde Länsstyrelsen ett tillsynsbesök vid Lavergruvan. Dagen efter skickade Boliden in ett kontrollprogram.

– Det skulle ju in enligt domen och det är vår skyldighet att se till att de följer det, så det var bara att anmäla för oss, säger Mats Aunes, miljöskyddsenheten.

Stor risk för hälsa

Åtalsanmälan gäller alltså brott mot villkor i tillståndet. Något villkor för hur bolaget tömmer dammen finns dock inte – men när arbetet är klart ska kopparutsläppet ligga på samma nivå som innan.

– De andra metallerna, zink och kadmium, skulle minska något. Under arbetets gång kommer det periodvis vara högre halter som går ut, säger Mats Aunes.

Länsstyrelsen har tidigare inventerat Laverområdet och då det finns stora mängder anrikningssand i området bedöms föroreningsnivån som mycket stor. Föroreningarna är främst koppar och zink och den samlade bedömning är att området utgör mycket stor risk för människors hälsa och miljön.

"Kraschat system"

– Vi drev frågan att Boliden ska efterbehandla även det stora sandmagasinet uppströms, men det tog inte domstolen med. De gick på Bolidens linje, säger Mats Aunes.

Det hör ju till samma vattensystem?

– Ja, så det som kommer från sandmagasinet hamnar ju i den här utrivna dammsjön. Det är Bolidens åtagande att se till att de gör andra kompenserande åtgärder så att utsläppet av koppar ska vara oförändrat.

Referensmätningen innan säger att det var 110 kilo koppar per år.

– Så ett enskilt vattenprov kan ju ligga högt, tyvärr. Det här är ett synnerligen kraschat system i och med gruvdriften och det läckage som har varit, oavsett Bolidens åtgärder just nu.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!