95 familjer har tio barn eller fler

Det finns 1,1 miljoner barnfamiljer i Sverige. När det gäller stora familjer med många barn ligger Pajala och Övertorneå på fem-i-topp-listan.

24 oktober 2016 16:21

I övrigt är det ingen av Norrbottenskommunerna som sticker ut på något uppseendeväckande sätt, tvärtom följer de de övergripande dragen i SCB:s, Statistiska centralbyråns, sammanställning.

Dock ligger Gällivare på andra plats i landet vad gäller andelen familjer med bara ett barn.

Att ha ett eller två barn är överlägset vanligast i Sverige, där mer än åtta av tio familjer har en sådan konstellation.

Efter allt tal om det ökande antalet skilsmässor är det litet överraskande att så mycket som sju av tio i SCB:s statistik är så kallade kärnfamiljer, medan bara två av tio består av en ensamstående förälder med barn och en av tio är en nybildad familj.

Flera kommuner i Tornedalen sticker ut med många familjer med tre eller fler barn, "värst" i landet är Pajala där tolv procent av hushållen har fyra eller fler barn. Övertorneå ligger på fjärde plats.

I Sverige finns 1 129 575 familjer med barn under 18 år. Noterbart är att 95 familjer i Sverige har tio eller fler barn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnel Ekman 0911–645