Annonssamarbete med Sparbanken Nord

Sparbankens nya vd: ”Vi är en viktig möjliggörare”

”Det är inte så att det inte finns utmaningar, banken måste kontinuerligt utvecklas över tid, så det finns många saker att ta tag i. Men även om det finns utmaningar så har vi ett bra läge”, säger Gunnar Eikeland om Sparbanken Nord när han nu lämnar över vd-rollen till Anneli Sjömark.
”Det är inte så att det inte finns utmaningar, banken måste kontinuerligt utvecklas över tid, så det finns många saker att ta tag i. Men även om det finns utmaningar så har vi ett bra läge”, säger Gunnar Eikeland om Sparbanken Nord när han nu lämnar över vd-rollen till Anneli Sjömark.

Hon är Sparbanken Nords nya vd, och han är avgående vd efter nästan nio år på uppdraget. Möt Anneli Sjömark och Gunnar Eikeland i ett samtal om sparbankens framtid, möjligheter och roll i den gröna omställningen.

Native 17 april 2023 00:10
Detta är ett annonssamarbete.

Anneli Sjömark har senast varit koncern-vd för Luleå Kommunföretag AB och har tidigare jobbat inom bank, energi och revision. Nu kliver hon på uppdraget som vd för Sparbanken Nord, där hon tar över stafettpinnen efter Gunnar Eikeland.

– Det känns otroligt spännande, hedrande och inspirerande att få den här möjligheten. Särskilt med tanke på varumärkets styrka, vad det är laddat med och hur regionalt förankrat det är, säger Anneli Sjömark.

Gunnar, hur skulle du beskriva den bank du nu lämnar över till Anneli?

– Vi är en ekonomisk stark bank med en sund, långsiktig och positiv affärsmässig utveckling, som finns nära kunderna. Förutom att vara en bank med ett omfattande ekonomiskt och operativt samhällsengagemang, upplever jag att banken blivit en långsiktig aktör som gör sitt bästa i att utveckla regionen.

Hur är läget i branschen just nu?

– Det är en bransch som alltid är under lupp, framför allt utifrån regelförändringar som sker kring att bedriva en bank. Det kan vara penningtvättsfrågor en dag, hur banker ska vara kapitaliserade en annan dag. I tider med kraftiga förändringar i marknaden ser vi också en global bankoro som föder nya saker att beakta. Så det finns många förändringar att försöka hantera även om man är en mindre bank uppe i norra Sverige, säger Gunnar Eikeland.

undefined
”Jag är ekonom och jobbade tidigare inom bankbranschen, men har också testat på livet som egenföretagare och jobbat med revision. De sista 15 åren har jag jobbat inom energibranschen, och de två sista åren som vd för Luleå Kommunföretag”, säger Anneli Sjömark.

Vad har Sparbanken Nord för roll i den gröna omställningen här i norr?

– Vi har en jätteviktig roll som riskhanterare och kapitalförsörjare, och en aktör som gör saker i samhällsomställningen möjlig. Det som får uppmärksamhet idag är de enorma satsningarna, men vi får inte glömma att i kölvattnet av dessa så kommer det finnas så många andra viktiga etableringar som också behöver en bank. Där är vi en viktig möjliggörare, säger Anneli Sjömark.

– De expansiva industrierna som successivt etableras ska locka många människor till vår region. Där får vi inte glömma bort vad som gör det lokala samhället attraktivt. I slutändan så ska du trivas här, och där spelar vi en roll utifrån sport, kultur och de samhällsmässiga investeringar vi gör i vårt allmännyttiga uppdrag. Det är lätt att det bara blir industrifokus men det handlar ju om människorna, tillägger Gunnar Eikeland.

Anneli, vad ser du för möjligheter för Sparbanken Nord framåt?

– Att vara en del av samhället i många olika lager, från privatperson till företag, men också i det som bygger samhälle.

Vilka är de största utmaningarna?

– I generella termer så är det kompetensförsörjningsfrågan, det är en av de största utmaningar i samhället just nu, säger Anneli Sjömark.

Vad ser du mest fram emot att hugga tag i på ditt nya jobb? 

– Jag ser väldigt mycket fram emot att börja jobba med såväl kunder som medarbetare, och lära känna verksamheten. Men också att komma tillbaka till en bransch som är otroligt spännande, säger Anneli Sjömark.

undefined
”Banken funkar som ett blodomlopp i samhället för att folk ska kunna uppfylla sina drömmar, och jag har hela tiden känt att det är ett betydelsefullt arbete. Det har aldrig varit tråkigt, inte en dag har jag haft tråkigt på jobbet”, säger Gunnar Eikeland.

Gunnar, hur skulle du sammanfatta dina år som vd?

– Jag har jättepositiva känslor av den här tiden. Det blir nästan nio år, jag har aldrig haft ett vd-jobb så länge. Den viktigaste glädjen är att få se en organisation utvecklas och ha gott kamratskap i de medarbetare man har haft kring sig. Men också det övergripande affärsmässiga ansvaret, vi har sett till att banken och framför allt kundernas affärer har utvecklats positivt. Det har varit en fantastiskt fin tid.

Vad ska du göra nu?

– Jag kommer att ha fokus på ett antal styrelseuppdrag. Om stämman så väljer, så ser jag att mitt viktigaste uppdrag är som styrelseordförande för Sparbanken Nord. Ungefär hälften av min tid ska jag sedan ägna åt att skriva en bok, det finns på min bucket list. Den kommer inte att handla om mig själv utan om ett kunskapsämne jag skriver som en story, säger Gunnar Eikeland.

 

Gunnar, vad är ditt främsta medskick till Anneli?

– Jag känner Anneli lite sedan tidigare och vet att hon är en klok och jordnära människa. Så bara hon är sig själv så kommer det att gå fantastiskt bra i det här uppdraget.

Anneli, vad är ditt främsta medskick till bankens nuvarande och kanske blivande kunder?

– Att vi kommer fortsätta vara en bank som brinner starkt för de personer som väljer att bo i vårt marknadsområde, och de bolag som verkar här. Vi kommer att fortsätta verka i den andan, bygga på affärsmässighet och samhällsengagemang, och vara en aktiv del i den gröna omställningen.

undefined
”Det är här vi verkar och det som är bra för regionen är bra även för den verksamhet som vi företräder”, säger nya vd:n Anneli Sjömark om Sparbanken Nords roll i det lokala samhället.
Om Sparbanken Nord

Sparbanken Nord grundades 1852 ur idén att hjälpa människor att skapa en långsiktigt stabil ekonomisk trygghet i tillvaron. Den idén lever fortfarande kvar. Idag har Sparbanken Nord kontorsverksamhet i 10 orter i Norrbotten, samt en hög digital närvaro med ett eget digitalt kontor. 

 

Med en affärsvolym på drygt 60 miljarder kronor och ca 200 medarbetare är det en av landets största sparbanker och en betydande finansiell aktör i regionen där vi verkar. En stor del av vinsten avsätter banken till hållbar utveckling på olika nivåer och i olika områden i lokalsamhället.

 

Läs mer om Sparbanken Nord - klicka här!

 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på PT.