Lars-Erik Persson, 70 år

23 september 2014 06:00

fyller den 24 september professor Lars-Erik Persson, Luleå.

Han växte upp i den lilla byn Svanabyn , Dorotea Västerbotten, där han gick sex år i folkskola. Hans far Erik var skogsarbetare och hans mor Dagmar hemmafru men i själva verket byns ”allt i allo” och en levnadskonstnär som betytt oerhört mycket för honom

Hans speciella talang för studier, speciellt i matematik och svenska, upptäcktes tidigt och som den förste från byn fortsatte han sina studier på realskolan i Dorotea, där han fick förmånen att bo hos den legendariske läkaren och livskonstnären Sten Strömbom. Detta betydde mycket för honom och att han senare fortsatte sina studier på gymnasiet i Östersund och senare vid Umeå universitet. Där avlade han fil. kand. 1969 och ämneslärarexamen i matematik och fysik 1970. Han doktorerade sedan i matematik vid samma universitet 1974.

Persson anställdes som högskolelektor vid Luleå tekniska universitet 1975. Han blev professor vid samma universitet 1994. Innan dess arbetande han fyra år vid Högskolan i Narvik, Norge, som professor. Han har även under tiden 2002-2010 dessutom arbetat som gästprofessor vid Uppsala universitet.

Lars-Erik Persson har haft mycket stort inflytande på matematiken i Sverige. Bland annat har han varit ordförande i Svenska matematikersamfundet 1996-98 och före detta var han dess vice ordförande 1994-96. Han har varit sekreterare för Nationalkommittén för matematik vid Kungliga vetenskapsakademien 1995-2002 och för närvarande är han ordförande i den grupp ( NT1 ) som fördelar Vetenskapsrådets pengar till matematiska vetenskaper. Han har varit sakkunnig vid tillsättning av mer än 50 akademiska tjänster som universitetslektor eller professor i Sverige.

Persson har vidare varit handledare för 52 personer som avlagt doktorsexamen i matematik (varav numera 11 är professorer) och för ytterligare 12 personer som avlagt licentiatexamen.

Han har dessutom visat ett stort internationellt engagemang. Bland annat har han varit författare till 17 böcker och drygt 230 artiklar i internationella tidskrifter. Han har medförfattare från 40 olika länder. Han utnämndes 2002 som hedersprofessor vid Eurasian National University i Kazakhstans huvudstad Astana. Han har handlett doktorander från nio olika länder.

Lars-Erik Persson har fått flera utmärkelser för både sin forskning , forskarhandledning och sin undervisning. Under senare år har han dessutom engagerat sig för att sprida kunskap till det omgivande samhället om forskning och undervisning. Han har inbjudits till ett stort antal skolor, föräldragrupper, lärardagar etcetera för att ge sina så kallade inspirationsföreläsningar.

År 2008 tilldelades han Ångpanneföreningens pris (100 000 kr.) som landets bästa kunskapsspridare (i konkurrens med alla ämnen).

Speciellt på senare år har Lars-Erik Perssons unika insatser som forskare, lärare och kunskapsspridare uppmärksammats flitigt i tidningar, radio och tv.

Persson har åkt Vasaloppet 59 gånger, varav 41 som vanliga Vasalopp och 18 som öppet spår. Vid sex tillfällen har han åkt alla tre loppen samma år, både Vasalopp och båda öppna spåren. Han har sprungit 19 Maraton. Förutom skidåkning och löpning är han intresserad av orientering och har bland annat varit ordförande i OK Renen och är medlem i skogskarlarnas klubb. Andra fri t idsintressen är att fiska och plocka bär.

Han är gift med Lena och de har två barn, Elin och Hans. I ett tidigare äktenskap har han tre barn, Susanne, Torbjörn och Zakarias. Familjen betyder oerhört mycket för honom. Födelsedagen firas i Italien.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!