Enar Björkqvists arbete hedras med minnesfond

För att hedra minnet av pastor Enar Björkqvist och hans mångåriga arbete i det tysta med att besöka äldre, sjuka och ensamma människor har en ideell fondförening bildats i Älvsbyn.
- Syftet är att fortsätta verka i Enars anda, förklarar Olof Öberg.

1 juni 2012 06:00

När Gotlandsfödde Enar Björkqvist gick ur tiden för drygt ett år sedan hade han verkat som pastor i Älvsbyns Missionsförsamling i över 35 år. Utåt sett var han dels en församlingsledare som höll i gudstjänster, trivselkvällar med mera, dels politiskt engagerad inom Folkpartiet Älvsbyliberalerna.

Att han använde mycket av sin tid till att uppsöka ensamma och sjuka som hamnat utanför det sociala nätverket var ingenting han saluförde offentligt. För Enar Björkqvist var hembesöken bara ett naturligt sätt att leva ut den kristna tron. Det bästa han visste var att få glädja någon med en blomma eller en slant till mat. Problemet var att han levde under ytterst knappa omständigheter själv.

Instiftat minnesfond
Det visste Olof och Maja Öberg, som lärt känna Enar Björkqvist som folkpartister.

- Vi beundrade hans kärleksfulla omsorg om människor som har det bekymmersamt och brukade sticka åt honom lite pengar då och då till den uppskattade och värdefulla besöksverksamheten, säger Olof Öberg och fortsätter:

- Efter Enars död funderade Maja och jag på hur det skulle bli i fortsättningen. Det slutade med att vi bestämde oss för att instifta en fond till Enar Björkqvists minne. Folkpartiets styrelse i Älvsbyn hjälpte oss med att föreslå namn på lämpliga personer för uppdraget att sköta fonden.

- Till vår glädje har Robert Lidström tagit på sig att vara ordförande, Folke Öberg sekreterare och Doris Öberg kassör, tre personer som vi vet att Enar hade stort förtroende för.

Guldkant i tillvaron
För att kunna bli en juridisk person med eget organisationsnummer har en ideell förening bildats: "Föreningen till Enar Björkqvists minne". Nu återstår bara att utse en revisor.

- I stadgarna står att ändamålet med fonden är att utdelningar ska göra det möjligt att åstadkomma sådana trivsel- och trygghetsfrämjande åtgärder för äldre, sjuka och ensamma som annars inte skulle kunna förverkligas, med andra ord sätta en guldkant på tillvaron i Enars anda, säger Robert Lidström.

- Vi har inte beslutat än hur ofta utdelningen från fonden ska ske, däremot att den ska vara knuten till Älvsbyns kommun. Vad pengarna ska användas till bygger mycket på folks engagemang. Det är upp till Älvsbyborna att komma med förslag och idéer, inflikar Folke Öberg.

Öppen för gåvor
Styrelsens ambition är att fonden ska växa med allmänhetens hjälp.

- I samband med exempelvis begravningar ska fonden vara öppen för gåvor, ja över huvud taget när man känner att man vill vara med och fortsätta Enar Björkqvists arbete, säger Robert Lidström och betonar att föreningen är opolitisk och fristående i enlighet med instiftarnas krav och önskemål.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!