Astrid Markstedt-Wiklund

12 september 2019 11:00

Mamma Astrid föddes i den vackra byn Gagsmark, den 23:e september 1931. Efter grundskola, och efter att ha tjänat som piga, arbetade hon i tjugoårsåldern som växeltelefonist i Ålund. Det var också där hon först blev bekant med Ivar, som senare skulle bli hennes livskamrat.

I mitten av femtiotalet inleddes studier, med början på Bibelinstitutet Hagaberg i Östertälje, följt av vårdstudier i Gävle och Stockholm. Astrid tjänstgjorde därefter som distriktssköterska i Malmberget, Norrfjärden, Österbybruk (Uppland) och Kåge. Hon kände stor glädje i sitt arbete.

I början av sextiotalet gifte sig Astrid med Ivar från Lundfors, Ålund. Under detta decennium föddes även hennes barn, Kerstin och Hans.

Sommarstället i Gagsmark blev en omtyckt plats för avkoppling och friluftsliv. Fjällvandring var också ett återkommande inslag i familjelivet.

Den kyrkliga verksamheten i Kågedalens församling blev en stor del av mammas liv. Hon organiserade flera församlingsresor; inom Västerbotten och angränsande län, samt till Norge och Finland. Syföreningen och missionsarbetet var också något som låg henne varmt om hjärtat.

Redan i slutet av sextiotalet reste Astrid till Indien, där hon besökte sin goda vän och studiekamrat, missionär Ingegerd Berglund. Långt senare var hon med om andra resor, ofta med kyrkliga förtecken: Oberammergau, Israel, Taizé, Assisi. Ibland besökte hon dottern i Schweiz eller sonen i Finland.

Mamma var glad och tacksam över livet och somnade tryggt och stilla in mot aftonen, den tredje september. Begravningsgudsjänsten äger rum fredagen den 20/9 i Byske kyrka - Astrids konfirmations- och vigselkyrka.

Minnesord

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Barnen