För 100 år sedan

I Arjepluog finnas redan 42 barn som genom spanska sjukan blivit faderlösa, därav 22 skolpliktiga och 20 ännu yngre (äldre ej inräknade) i Två familjer ha både fader och moder dött. Då de flesta av dessa familjer äro fattiga måst dessa barn få någon hjälp om ej köld och svält skall taga vad spanska sjukan skonat, men i denna glest bebyggda och fattiga socken torde den så kallade sockenhjälpen komma att bli betydligt för liten till att fullt kunna hålla nöden utom dörrarna. Detta så mycket mer som de överlevande nu genom sjukdom och sorg fått sin arbetsförmåga mer eller mindre förstörd för många veckor framåt. Därför är det tacksamt om andra, ej av sjukdom hemsökta ville bidraga med en skärv till dessa som lämnats att fortsätta de ensamma faderlösas kamp mot döden.

För 75 år sedan

11-årige skolgossen Karl Axel Karlsson i Moskosel fick vänstra handen sönderskjuten under lek med stubintråd och knallhattar. Skadorna blev så pass allvarliga att det syns som om pojken endast skulle få behålla lillfingret och en del av tummen på den skadade handen. Den skadade pojken, som är son till arbetaren Axel Karlsson, hade tilllsammasn med en jämnårig kamrat kommit över en stubintråd och kallhattar, som förvarades i en raskoja ett stycke från hemmet. Efter skolans slut hade pojkarna roat sig med att fästa en knallhatt vid stubintråden och sedan antända denna. Emellertid lossnade knallhatten och då Karl Axel skulle sätta fast denna på nytt inträffade explosionen, som var så kraftig, att ena handen blev svårt söndertrasad. I övrigt erhöll pojken genom splitter även en del mindre skador i ansiktet och på andra handen.

En finsk häst gjorde trafikstopp på en gata i Älvsbyn i det han tydligen ansåg sig ha gjort nog för dagen och behagade lägga sig ned. Trots ägarens lovvärda försök at få upp kusen dröjde det en bra stund innan han ansåg sig ha vilat färdigt och steg upp för att fortsätta den avbrutna färden. Dessförinnan hade den självåldige hästen hunnit ställa till förtret för en del chaufförer.

För 50 år sedan

Nu är det slut med den Grandinska affärsepoken i Arnemark. I 71 år varade den och det är ju vackert så.

För 25 år sedan

Flygbolaget Holmsroem Air, som trafikerar Arvidsjaurs flygplats, hotas med stora ekonomiska bekymmer.