För 100 år sedan

Förekom mål mellan allm, åkl. landsfiskal Baudin å ena sidan och B.H. Lasson och J. Öhman, Holmfors, Långträsk å den andra för olaga brännvinsförsäljning event. tillverkning. Svaranden voro närvarande. Öhman erkände att han sålt 1 liter kronbrännvin till en viss Johan Boström fr. Rengårdsheden. Någon mer förseelse i denna väg sade sig svaranden Öhman icke ha på samvetet eller i varje fall ej ha gjort sig skyldig till. Larsson förnekade att han idkat någon försäljning av brännvin. Ett inkalllat vittne berättade att han den 28 maj köpt en halv liter brännvin av Larsson och betalat härför 17 á 18 kr. Larssons pris var egentligen 40 kr. pr. liter, men då vittnet inte hade mer än 17 á 18 kr. fick den halva litern gå för detta belopp. Vittnet intygade att det brännvin han köpt var hembränt och det var allmänt att Larsson brukade hembränna. Larsson förklarade emellertid saken på följande sätt: Han hade träffat vittnet sagda dag i Långträsk och vittnet hade uttalat en längtan efter brännvin. L. föreslog att de skulle "skramla" till en liter och att han visste av en person som sålde brännvin. Vittnet gick med härpå och lämnade L. sina pengar, Denne träffade emellertid inte den omtalade brännvishandlaren varför svaranden bjöd vittnet hem til sig. Ditkomna tog L. fram en halv liter brännvin och de började genast konsumtionen.Detta brännvin var hembränt och svaranden hade köpt det i Jörn. Svaranden kände ej denne person, men trodde att han skulle heta Boman. På åklg. fråga hur det gick med pengarna som L. emottagit av vittnet svarade Larsson att han stoppat dem på vittnet, men denna var då så full att han troligen glömt detta. Domaren, som fann den Larssonska historien föga trovärdig, varnande svarande för att uppräda med lögner inför rätten. Ett annat vittne, iovannämnde Johan Boström från Regårdsheden, som icke infunnit sig i rätten ålades att vid 25 kr. vite infinna sig till nästa ting. Målet uppsköts till hösttinget.

För 75 år sedan

Idrottsförening bildad i Koler.

För 50 år sedan

Mångårige ordföranden Bror Johansson drog sig tillbaka från posten som ordförande för Älvsby arbetarekommun och ersattes av Sigvard Lundgren.

För 25 år sedan

Kommunalrådet Bo Johansson, Älvsbyn, blir ett av dragplåstren i årets upplaga av Andörjan.