Ur vårt arkiv

5 november 2019 06:00

För 100 år sedan

Ett kallbad fingo tvänne ynglingar som åkte skridskor på södra fjärden. De kunde naturligtvis inte hålla sig där det bar, utan skulle över ångbåtsrännan med nämnda påföljd. De kommo visserligen snart upp ur det våta elementet, men det skedda utgör en ny varning för de unga att akta sig för ångbåtsrännan.

Den för växelförfalskning efterlyste Bror Hedman från Älvsbyn, vilken som bekant rymde från Älvsbypolisen, är nu livligt skuggad mellan Långsele och Hernösand. Mellan den 1-7 d:s har han enligt vad Piteå-Tidningen försport, begått en mängd stölder i Umeå. Det är att antaga att gynnaren kommer fast med det snaraste..

För förfalskning av tjänstebiljett gällande sträckan Lakaträsk- Boden och åter på så sätt att den kommit att gälla sträckan Lakaträsk - Bölebyn och åter, har av stadsfiskalen Sandström i Boden häktats f.d. vagn- och stallkarlsaspiranten Axel B. Bergström från Lillpite. Den häktade, vilken införts till kronohäktet i Luleå, är född 1897.

För 75 år sedan

Folkskollärare Carl Barker i Rosvik har av skolöverstyrelsen förklaras behörig att undervisa i engelska språket i folkskola.

För 50 år sedan

De åtta läkare vid Piteå lasarett gör ett nytt försök att stoppa utbyggnaden av Strömbacka yrkesskola. Den här gången skriver läkarna till utbildningsdepartementet och begära att Piteå skolstyrelses beslut om utbyggnad skall upphävas. Man anser att utbyggnaden skulle få helt otolererbara konsekvenser för lasarettet som ligger tätt inpå Strömbacka-området och med en knappt 10 meter bred gång mellan skolområdet och laserettet.

Ulla-Britt Tingbrand, Piteå, har avlagt filosofie ämbetsexamen vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet.

För 25 år sedan

"PC: kan allt, utom att laga pitepalt". En slogan som gav dataintresserade Lars Pettersson, 12, Piteå, 10.000 kronor. Det var vid ett besök i Stockholm som Lars av en tillfällighet såg en tävlingsblankett där det gällde att hitta på en bra dataslogan. Piteågrabben vann.

280 000 kronor. Det förlorar Sjulnäsbonden Mats Granberg om Sverige går med i EU. -EU bestraffar mig för att jag är för stor, jag får för liten mjölkkvot och drabbas av sämre bidrag för att jag enligt EU har för lite mark, säger Granberg som ändå är positiv till medlemskap. Det blir värre om vi står utanför, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!