Ur vårt arkiv

9 oktober 2019 06:00

För 100 år sedan

Från allmänheten Potatisipriserna. Som vi ha läst i en tidning är priserna på sina ställen från tre och ett halvt till fem öre pr. kg, men nu är förhållandena ej så här i Tväråsel. Det var en bonde J,, som häromdagen begärde 22 kr. för en tunna potatis och en bonde från Storfors som skulle sälja för 10 kr. tunnan samt skulle för samma pris köra den en sträcka på 2 mil. Det är emellertid bra stor skillnad på priserna, men kostar det något så smakar det väl också något. J.P.

Från allmänheten: Ett inägg från Isak Berg. Till hrr Joh. Nilsson och Herm. Westbom, Backträsk. Till svar å eder till mig riktade öppna brev av den 18 d:s vill jag endast meddela. Jag kommer icke att befatta mig med det glävs ni låtit förmå eder att underteckna. I sak bevisar jag genom nedanstående intyg vad jag förut bestämt framhållit. Nybyn den 26 sept, 19129. Isak Berg.INTYG:: Undertecknade byamän inom Backträsk och Bodträsk byar som söndagen den 5 jan. 1919 övervoroett byasammanträde hos jord. N.J. Forsberg i Backträsk få härmed intyga att hemmansäg Isak Berg från Nybyn, som vid tillfället var på besök hos en granne till nämnda Forsberg och i d:s sällskap bevistade sammanträdet icke bedrev någon agitation i något politiskt syfte eller vid den diskussion som vid tillfället utspann sig man och man emellan angående kristidsförhållandena på något sätt uttryckte sig så att det kunde ge anledning att stämpla honom som agitator för visst politiskt parti. Backträsk den 26 Set. 1919. Alf. Berglund, Alf. Burman, Johan Stenberg, Arvid Nyström.

För 75 år sedan

Byggnadstillstånd har hos AK sökts av fiskförsäljningsföreningen u.p.a. i Piteå för uppförande av salteri på tomten nr 5 i kv. Stjärnan vid Kyrkbrogatan 10 i Piteå.

Ing. E. O. Stålnacke har av yrkesskolöverstyrelsen meddelats behörighet att undervisa i yrkesavdelning för flygmekaniker vid verkstadsskolan i Strömbacka.

För 50 år sedan

Älvsbysändaren får TV-2 tillsats och befolkningen i stationens betjäningsområde skall från den 5 december vara med då nuvarnade enda TV-progarmmet delas i två

För 25 år sedan

Bland de som saknas efter katastrofen med färjan Estonia var också Hjördis Kumlin från Fynbo. Hon var född och uppvuxen i Svensbyn och hette Häggkvist som flicka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!