Ur vårt arkiv

7 oktober 2019 06:00

För 100 år sedan

Annons: Ung flicka med lust och fallenhet för affär, önskar plats från den 1 inst. nov. Svar utbedes under adress "Nybörjare" Älvsbyn p.r.

Annons: Ung flicka kunnig i räkning önskar plats i butik såsom elev eller ock som jungfru i bättre hem. Svar inom 8 dagar under signatur "Ensam 17" Älvsbyn p.r.

Annons: En snäll och ordentlig flicka med lust att sköta mindre ladugård får plats från 24 Okt, om anmälan göres till Albert Holmlund, Norrmalm, Piteå.

Annons. Bordsarmatur i marmor, handmålat porslin och kristall hemkommit. Stilfull uppsättning av amplar (kristall m.m.) jämte kronor, Gör ett besök och efterhör priserna. Johanssons Elektriska Riks. 223. Filialen Öjebyn, Rt. 67.

Annons. Ett armbandsur är upphittat på Hospitalsvägen och återfås mot annonskostnad hos K.E. Sundbom, Hospitalet.

För 75 år sedan

Byggnadstillstånd har av A.K. meddelats Göran Petersson, Hortlax, för nybyggnad å Hortlax 20:8 i Hortlax.

K.m:t har till svensk medborgare upptagit fröken Sylvi Samulin i Piteå som varit finsk undersåte.

Dåligt intresse för högerns förkunnelse i Arvidsjaur. 26 personer åhörde seminarielärare Frans Erikssons politiska förkunnelse i Arvidsjaur. Tal. var synnerligen förgrymmad på arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Han sade även rent ut att valkartellen mellan de borgerliga partierna tillkommit uteslutande för att beröva socialdemokratin dess ställning i riksdagen. Flera sådana föredragshållare bör högern skicka till Arvidsjaur därest den nu önska att försvinna från socknens politiska liv. Även kommunisterna ha dåligt med mötespublik. En av deras talare besökte härom dagen Vuotner, men mötet måste inställas då icke en enda person infunnit sig för att höra den kommunistiska förkunnelsen. Nästan likadant var det i Lauker. Här var en mycket liten skara samlad och talaren hade synnerligen svårt för att kunna få åhörarna intresserade för vad han hade att säga.

För 50 år sedan

Det råder nära nog feststämning i Sjulsmark sedan människorna fått kännedom om att den nya generalplanen anser bygden lika naturlig som bostadsort som de centralare stadsdelarna.

För 25 år sedan

Arvidsjaurstjejerna Mia Johansson och Maria Granberg samt Pernilla Nilsson, Idre, är den första trion flygvärdinnor någonsin med Arvidsjaur som stationeringsort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!