Ur vårt arkiv

5 oktober 2019 06:00

För 100 år sedan

Rannsakning med för växelförfalskning häktade hemamnsägaresonen Oskar Ferd. Wallström från Älvsbyn hölls inför Piteå rådhusrätt. Den häktade, som föreföll svag och lättledd, fick först redogöra för sina levnadsomständigheter och framgick därvid, att han förut ej varit straffad. Ang. växeltransaktionen berättade den tilltalade att en annan mera försigkommen Älvsbypojke, Bror Hedman, upprepade gånger besökt Wallström och föreslagit honom att vara me på en "affär". Sedan de två stallbröderna associerat sig med en tredje, Arvid Eriksson, också från Älvsbyn, hade växelförfalskningen kommit till stånd. Hedman skrev ut växeln, sedan uppmanade han Wallström att skriva Edv. Nilssons i Arnemark namn, både som trassat och acceptant. Sedan skulle Eriksson skriva men Hedman som tyckte att Eriksson hade för vacker handstil, lät honom ej skriva någonting utan Hedman själv skrev därpå A. Sandgrens från Selsorgs namn, som utställare och endossent. Växeln upptog ännu ett namn, nämligen J. Larsson. Växeln, som ledde på 1,800 kr. sökte stallbröderna därpå belåna i Stockholms Handelsbank med känt resultat. Hedman och Eriksson, vilka anhöllos ungefär samtidigt med Wallström beredde sig tillfälle att rymma från polismyndigheten i Älvsbyn och befinna sig fortfarande på fri fot. So det ej var fullt utrett huruvida två av de förfalskade namnen voro fingerade eller om de voro namn på verkliga personer, uppsköts rannsakningen till dag som rätten framdeles bestämmer.

För 75 år sedan

Klockarlönefastigheten, Gammelstaden 9:1 i Piteå landsförsamling har för 12.000 kr. försålts till Piteå landskommun.

För 50 år sedan

Som tillsynslärare för Hortlax skola förordnade skolstyrelsen i Piteå Gunhild Lundman, Hemmingsmark: Katarina Lundqvist. Klubbgärdet: Jan Nyström. Munksund: Ove Vikberg. Långträsk: Berit Sjöberg, Långträsk: K-E Marcusson. Sjulsmark: Marta Marklund. Kopparnäs: Aina Lindberg och vid skolan i Rosvik Ulla Nilsson.

För 25 år sedan

Anna-Karin Lundberg har satt hjulen i rullning för att styra piteborna i rätt riktning i kampen för en renare miljö ,vilket ingår i hennes jobb på miljöförvaltningen. Hon skall engagera piteborna för FNs världsomfattande program Agenda 21, vars mål är att utrota alla miljöhot och all fattigdom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!