Ur vårt arkiv

2 oktober 2019 06:00

För 100 år sedan

Annons: Ett större parti "Tackolov" har nu inkommit så att ingående rekvisitioner kunna omgående expedieras. "Tackolov" är enda tillförlitliga medlet för utrotande av vägglöss, kackerlackor, loppor, löss och flugor, Rekvirera genast från Militärmagasinet i Boden, Telefoner 147 och 180.

Annons: En vagnslast helfet ost inväntas de närmaste dagarna. Säljes i parti till mycket låga priser. Begär offert Jonas Nordkvist, Piteå, Rt. 195, 76.

Annons: Saltströmming från Piteå skärgård - rekommenderar sig själv - säljes i större och mindre partier från lager. Jonas Nordkvist, Piteå. Riks. 195, 76.

Annons: Maskinistbefattningen vid Norrfjärdens Elektriska Kraftstation i Alter är till ansökan ledig att tillträdas den 1 Nov. innevarande år. Löne- och kompetensvillkor insändes till Edvig Öberg, Harrbäcken, före den 10 oktober, vilken ock lämnar erforderliga upplysningar. Styrelsen.

För 75 år sedan

En norrman, som f.n. vistas i Arvidsjaur, har hos handelministern begärt tillstånd att utlotta sitt nya dragspel. Han behöver nämligen pengar för att kunna köpa mat och kläder och sända till sina anhöriga i Norge, som lida brist därpå.

För 50 år sedan

Regeringen har inte bifallit besvären av förste kriminalassistent Sven Bagge i Piteå polisdistrikt över att rikspolisstyrelsen har förodnat kriminalinspektör Stig Stenudd, Luleå polisdistrikt, till poliskommissarie i AO-21 i Piteå polisdistrikt.

En tio tons last från Infjärdens värme i Piteå går i dagarna direkt till en firma i Kanada. Det gäller stora varmluftsbatterier som konstruerats vid dotterföretaget Ekströms värmetekniska i Stockholm, men som i sin helhet tillverkats i Piteå. Det är stora tunga grejor på tio ton som körs på lastbil till Göteborg för att lastas på båt för vidare befordran till bestämmelseorten i Kanada.

För 25 år sedan

Vem tar över som kommunalråd efter Anders Sundström i Piteå? Skolstyrelsens ordförande Peter Roslund är ett hett tips. Pappers ordförande och kommunpolitikern Lars-Olof Pettersson, socialdemokraternas ombudsman i länet Lars U Granberg och byggfackets dito Roland Carlsson räknas även de som tänkbara kommunalråd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!