Ur vårt arkiv

30 september 2019 06:00

För 100 år sedan

Vid kyrkstämma med Hortlax församling valdes fröken Vilma Augusta Bellander från Hortlax till ordinarie lärarinna vid Hemmingsmarks småskola

Annons: Olof Eman, Vistträsk gratuleras hjärtligen på 70 årsdagen av Elin, David och barnen.

För 75 år sedan

Redaktör Karl Örngrim har på egen framställning entledigats från befattningen som redaktör för Haparandabladet. Till hans efterträdare har styrelsen utsett Norrbottens-Kurirens hitillsvarande platsredaktör i Haparanda, hr Bengt Svanberg. Haparandabladet har under redaktör Örngrims ledning fört en politik som i åtskilliga stycken avviker från den kurs som högerns andra tidningar i Norrbotten följt. Tidningen har sålunda varit klart demokratisk och den har under hela kriget nämnt de nazistiska våldsdåden vid sina rätta namn. Medan Norrbottens-Kuriren och Norrbottens Allehanda applåderat den nazistiska framfarten och i vått och torrt svalt all tysk propaganda har Haparadabladet klart värderat de tyska nyheterna efter deras sanningsvärde. Detta har sjävfallet inte fallit vissa "lappogubbar" i Tornedalen på läppen och man har krävt red. Örngrims huvud på ett fat. Förmodligen har ställningen i längden blivit ohållbar och hr Örngrim drar sig nu frivilligt tillbaka, hans efterträdares politiska ställning känner vi inte, men då han gått i N-K:s skola blir han säkerligen accepterad.

För 50 år sedan

Bussägare Åke Nyberg vid Nybergs Trafik AB i Älvsbyn har fått besked från SJ och länsstyrelsen, när SJ drar in persontrafiken, att hans anbud på sträckan Älvsbyn- Piteå har antagits. Sträckan trafikeras redan av Forsbergs busstrafik i Vargbacken, som anser att beslutet är ett dråpslag mot företaget.

För 25 år sedan

64 företag har tecknat sig för var sin aktiepost i det bolag vars främsta målsättning är att se till att fler människor besöker Arjeplog. Dessutom har Arjeplogs kommun tecknat sig för 20 poster och företagarföreningen för sex poster gemensamt. Bolaget som nu bildats har haft arbetsnamnet Arjeplogs Besöksservice AB. Namnbeslut tas vid en extra bolagsstämma i november-december. Till styrelse valdes Bengt Ederlöv (sammankallande), Svante Adamsson, Pär Degerfalk, Eva Karlberg och Rickard Larsson (kommunrepresentant)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!