Ur vårt arkiv

20 september 2019 06:00

För 100 år sedan

Tre fjärdedels sekel lämnar ej ofta kvar krafter och arbetsförmåga, så som de gjort hos arb. Fredrik Larsson, Sjulnäs, som firat sin 75-årsdag. Den gamle har under sommaren deltagit i slåtter och skördearbete med en iver som många yngre saknar. Boende hos sin son f. d. färjkarlen vid Böle färjställe, deltog han under många år i dennes tjänst med beundransvärd vighet. Även humorn från yngre dar ha åren kvarlämnat, något som de flesta resande från färjans dagar torde minnas. Honnör för denne, det gamla svenska släktets man!

För 75 år sedan

Vid fotbollsmatch i Brännberg mellan Brännbergs IF och Älvsby IF b. råkade centerhalven Axel Rosén, Älvsbyn, bli sparkad i ljumsken. Sedan den skadade omsetts av doktor Fritjofsson i Älvsbyn, som konstaterade blodkärlsbristning, fördes Rosén till lasarettet i Piteå, där han fick stanna för vård.

Lärarinnan Alice Dahlberg i Pålberget fick en storartad hyllning av byborna i Nyböle med anledning av att hon uppehållit småskollärarinnetjänsten i Nyböle i 30 år. Högtidligheten började med en andaktsstund, som hölls av kyrkoherde Björnegård. Sedan följde kaffedrickning. Därpå sjöngs unisont en sång, varefter en del f.d. elever sjöngo en för tillfället författad sång om fröken Dahlbergs arbete. Kyrkoherde Björnegård överlämnade sedan en värdefull gåva med adress. I ett tal framhöll han det märkliga i att denna hyllning inte gällde någon bemärkelsedag utan kom som en glädje över att man fått behålla sin lärarinna i 30 år i samma skola. En dam överlämnade dessutom en praktfull vas. Tal hölls av en fader, som haft sina barn i fröken Dahlbergs skola. Rörd tackade fröken Dahlberg för de storartade hyllningarna. Sedan man sjungit en del sånger avslutade kyrkoherden högtidligheten med att läsa välsignelsen.

För 50 år sedan

Martin Lundberg, känd nöjesprofil i Älvsbyn, blir heltidsanställd föreståndare och nöjespappa för Forum och skall försöka sätta fart på dansgolvet.

För 25 år sedan

Nu har Sven-Erik Pajala, 35 år, vallat sina sista skidpar. I skidlandslaget alltså! –Det har varit roligt, men också jobbigt. Att vara vallaexpert är inte precis någon dans på rosor, säger han. Istället går nu Sven-Erik helt och hållet in för tränarrollen i hårdsatsande Piteå SGIF.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!