Ur vårt arkiv

19 september 2019 06:00

För 100 år sedan

Natten mot torsdagen bortstals från J. A. Johanssons egendom å Haraholmen en båt som var uppdragen på land. Båten var 16 fot lång, ny ifjol, tjärad, med akterspegel avsedd för utombordsmotor. Ur en annan båt, som låg vid holmen stals ett par åror. Häradshövding Krooks villa därstädes lär även ha blivit besökt, men man vet ej om någonting bortförts därifrån. Två luffare som uppehållit sig i närheten äro misstänkta för tillgreppen. Den som kan ge upplysningar om den stulna båten erhåller vedergällning av ägaren J.A. Johansson.

För 75 år sedan

Trävaruhandlare K.A. Forsén, som ägnat sig åt en del släktforskning, har härvid funnit att ett tjugotal soldater av Piteå kompani stupade på finsk jord år 1788. Namnen och hemorten för dessa har också på särskild begäran kunnat erhållas. Förteckningen ser ut på följande sätt: Förteckning över soldater av Piteå Companie som vid Armen i Finnland bleve döde Åhr 1788: sold. Olof Bastion, Pitholm, 30 aug. Sold, Nils Sundell, Kopparnäs, 1 sept. Sold, Anders Kieck, Svensbyn, 2 sept. Sold. Jonas Törnberg, Kalamark. 2 sept. Sold, Pehr Hassel, Lillpite 24 sept. Sold Olof Stormhjälp, Lillpite, 16 okt. Sold, Anders Rönnberg, Arnemark, 16 okt. Sold, Erik Standar, Svensbyn, 16 okt. Sold. Anders Stridsbåge, Sikfors, 17 okt. Sold. Olof Stålberg, Porsnäs, 27 okt. Sold. Johan Sabelman, Sikfors, 9 okt, Corp, Jonas Flink, Svensbyn, 17 nov. Sold, Anders Manlig, Sjulnäs, 17 nov. Sold Carl Palisade, Långnäs ,18 nov. Sold Jonas Bergfast, Svensbyn ,18 nov. Sold. Olof Nögder, Arnemark, 26 nov. Sold. Adam Blanksverd, Svensbyn, 26 nov. Sold Anders Beställare, Sjulnäs, 29 nov. Sold Anders Triumph, Trundavan, 29 nov. Corp. Olov Stålskiöld, Sjulsmark, 30 nov. Det är meningen att genom frivillg insamling företrädesvis inom den ort där soldaterna hade sina hem söka åstadkomma medel för resande av en minnesvård över dessa män, som en ringa gärd av tacksamhet, för att de givit det värdefullaste de ägde, sina liv, för bevarande av ett fritt fosterland som vi ännu ha förmånen att äga.

För 50 år sedan

A. Lundberg & Co i Piteå skall byta namn. Det blir Beijer Byggmaterial.

För 25 år sedan

En kraftig skatteminskning i Norrfjärden tvingar församlingen att skära hårt i driften och att minska antalet anställda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!