Ur vårt arkiv

16 september 2019 06:00

För 100 år sedan

Seminariet i Öjebyn. Vid inträdesprövningarna den 3-6 sept. hava följande vunnit inträde. Klass II. Lisa Asp, Dagmar Berglund, Malin Persson och Ida Taaveniku från Kiruna samt Agnes Nilsson, Piteå. Klass I. Agda Berglund Piteå lfs, Edit Bergström, Nederkalix, Karin Danielsson, Boden, Margareta Eriksson, Malmberget, Ebba Fröding, Boden, Göta Johansson, Råneå, Hedda Johansson, Nederkalix, Mary Johansson, Hortlax, Nanny Johansson, Nederkalix, Alice Kusoffsky, Piteå, Rut Larsson, Piteå lfs, Frida Lundberg, Överkalix, Hildur Lundberg, Norrfjärden, Olga Lundbäck, Nederkalix, Alma Lundqvist, Norrfjärden, Astrid Nordlund, Piteå, Alma Ohlsson, Piteå lfs, Signhild Pettersson, Töre, Alma Sundqvist, Piteå lfs, Mirjam Sundvall, Nederkalix, Ebba Valberg, Överluleå, Henny Åhs, Jukkasjärvi och Rut Åsten, Hortlax.

För 75 år sedan

Direktionen för Furunäsets sjukhus har konstituterat och förordnat extra målaren Eugén Sterner att fr. o.m. den 1 oktober vara hantverksföreståndare av andra klass vid sjukhuset.

Kyrkorådet i Piteå beslutade vid sitt senaste sammanträde att bevilja musikdirektör Allan Lindahl tjänstledighet från den 1 september till årets slut. Musikdirektör Lindahl skall under denna tid uppehålla en musikdirektörsbefattning i Boden. Som vikarie till organist- och kantorstjänsten i Piteå utsåg kyrkorådet musikdirektören fru Anna-Lisa Wallmark, Älvsbyn.

För 50 år sedan

Älvsby missionsförsamling har hälsat sin nya församligngspastor Roy Hagberg, Örebro välkommen. Sedan hans företrädare, pastor Jan Erixson, lämnade församlingen i början av året och flyttade till Arboga för att verka som distriktsevangelist i Närke och Västmanland har församlingsarbetet och ungdomsverksamheten letts av Eva Nordangård som därmed gjort ett frivilligt "tjänsteår" i Älvsbyförsamlingen.

För 25 år sedan

Framgångarna i Göteborgsområdet får Älvsbyhus att peta in en ny växel. Företaget har åter- och nyanställt cirka 70 personer och höjer produktionstakten till tolv hus i veckan. Älvsbyhuschefen Donald Johansson avslöjar samtidigt att företaget nu också riktar sina blickar mot Skåne.

Styrelsen för Norrbottens museum har utsett Majlis Granström till ny chef för Norrbottens museum. Majlis var anställd som chef för Piteå museum 1985-1993.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!