Ur vårt arkiv

14 september 2019 06:00

För 100 år sedan

Det zigenarsällskap som under de senaste månaderna uppträtt på olika orter i länet, däribland även i Piteå, avreste i går från Luleå söderut. När tåget befann sig ute på linjen mellan Storsund och Koler uppstod eld i en av järnvägsvagnarna, som var lastad med zigenarnas tillhörigheter, förorsakad genom gnistor från loket. För att förhindra eldens spridande till övriga vagnar måste den brinnande vagnen frånkopplas det övriga tåget innan släckningsarbetet kunde börja. Detta försvårades dock därigenom att tåget befann sig mitt i skogen samt att vatten måste hämtas från loket och dikena. Oaktat det energiska släckningsarbetet, som utfördes av tågbetjäningen, en tjänstgörande postiljon och av zigenarna själva, blev en hel de av lasten förstörd av elden. Sålunda slukade elden en stor del av karusellen med tillbehör, tältdukarna, panoramat, packlårar innehållande en del effekter samt en vagn. Däremot räddades sällskapets silversaker och positivet. Järnvägsvagnen, som tillhörde statens järnvägar, räddades. Värdet av de skadade torde uppgå till rätt stora belopp. Genom olyckan blev tåget åtskilligt försenat.

För 75 år sedan

Änkefru Hilma Holmgren har försålt sin fastighet å Norrmalm till elektriker Rulle Berggren, Piteå.

Annons: Renstöld. På förekommen anledning ha skogslappbyarna i Arvidsjaur socken beslutat att för angivande av rentjuvnad inom Arjeplogs, Arvidsjaurs, Älvsby, Piteå, Jörns och Norsjö socknar utbetala från varje lappbyakassa Etthundra (100) kronor eller tillhopa Fyrahundra (400) kronor för varje sådant brott som leder till bestraffning. För Östra Kkikejaurs lappby, Wilh. Öberg, Västra Kikkejaurs lappby, Anton Israel Eriksson, Mausjaus lappby, Helmer Svensson, Malmesjaurs lappby, Lars Mattias Eriksson.

För 50 år sedan

Annons. Tack till alla gäster för det förtroende som visats mig under den tid jag bedrivit min kaférörelse. Tack även för blommor och gåvor. Göta Holmlund.

För 25 år sedan

Det stora internationella bolag som tar över driften av Pite Havsbad på uppdrag av Piteå kommun har bildat ett nytt företag - Havsbadet Drift AB. Peter Nilsson och Rolf Attoff heter männen som tar över. – Vi ska fortsätta i Clifford Söderbergs anda, säger de båda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!