För 100 år sedan

En duktig gumma är änkefru Karolina Wallin i Högsböle, som fyller 71 år. Den gamla frun, som är änka efter förre sjömannen J.P, Wallin därstädes är vid god vigör och arbetsförmåga. Hon brukar ibland ta sig en promenad till son A. Wallin å Strömsborg och hon går även i regel hem på samma dag, vilket gör i allt en väglängd av 3 mil.

Såsom förut i denna tidning omnämnts har en utvidgning av kyrkogården i Älvsbyn företagits i sommar. Sedan nu planterings- och andra arbeten utförts å det utvidgade området kommer detta att högtidligen invigas av kontraktsprost O. Nordenstam som därtill förordnats av stiftets biskop.

Lysning till äktenskap avkunnades i Norrfjärdens kyrka mellan folkskolläraren Conrad Johansson i Nybyn ooch fröken Hanna Hällström, dotter till avlidne förvaltaren O.A. Hällström å Rosfors bruk och hans maka född Kilborg.

För 75 år sedan

Postdirektionen har begärt generalpoststyrelsens bemyndigande att sluta avtal med målarmästare S. Bergstedt i Lillpite om förhyrande på fem år från den 1 okt. av lokal för posstationen i Lillpite samt bostad åt postationsföreståndaren. Årshyran skulle utgöra 1.020 kr-. Bostaden skulle uthyras till förståndaren mot en årshyra av 420 kr.

För 50 år sedan

Älvsbyn har fått sin tredje bilburna lantbrevbärarlinje. Fru Doris Olofsson, postföreståndare i Vargbacken sedan 19 år tillbaka, kommer i fortsättningen att förse människor bosatt efter sträckan Älvsbyn-Tvärån-Sikfors-Borgfors-Strycktjärn-Älvsbyn med post och tidnignar. Omläggningen innebär att poststationerna i Tvärån och Sikfors läggs ned och samtliga postväskor efter sträckan försvinner. Tväråns stationsföreståndare fru Hedvig Viklund har beretts anställning vid kontoret i Älvsbyn.

För 25 år sedan

Piteå MS fick två distriktsmästare i motorcross på hemmabanan. 16-årige Mauri Alaluusa vann klassen 14.16 år, 80 cc. Patrik Berglund segrade i B-klassen för 250-500 cc. Det blev också mycket Piteå MS i folkrace. Hemmaklubbens Jan Risberg vann herrarnas A-final och i damfinalen blev det hemmaseger genom Lena Fjellström.

EU-frågan är en het potatis för IOGT-NTO Norrbotten som varit samlade till höstupptakt i Nyfors, Länets IOGT-bas, Edla Pettersson, Öjebyn, anser att den svenska delegationen misskött alkoholfrågan vid förhandlingarna med EU.