För 100 år sedan

Annons: Dödsfall. Att Resehandlanden Ludvig Bergendorff hastigt avled Tisdagen den 2 d:s i en ålder av 60 år, 5 månader och 5 dagar, sörjd och saknad av syskon och hushållerska, varder härmed meddelat. Bergsvik i September 1919. Jenny Strandberg.

Annons: En kokerska får plats å härvarande lasarett med tillträde snarast möjligt. Årslön 600:- och allt fritt. Hänvändelse till Köksförestånderskan.

Annons: E stor god ko som kalvar 4 kalven 14 dagar före Mikaeli till salu hos Algot Grahn, Långnäs

Annons: Speglar till salu hos Nils Sjömark, Öjebyn.

Annons: Lediga platser En ordentlig, med gott sätt, serveringsvan flicka samt en flicka i åldern 17-18 år, erhålla plats nu genast eller 15 Sept. Johanssons bageri & konditori, Rikst. 97.

För 75 år sedan

Till hemvårdarinnan i Munksund har hemhjälpsnämnden i Piteå socken utsett fröken Hildur Åsten, Hortlax. Enligt de nya bestämmelserna skall valet underställas socialstyrelsens prövning.

Byggnadstillstånd har av A-K beviljats Hortlax kommuns tvättstugeförening, Ängesviken, för nybyggnad av tvättstugeanläggning i Bergsviken inom Hortlax kommun.

För 50 år sedan

Premiär för tankhämtning av mjölk i Pitebygden. Hygieniska och arbetsbesparande fördelar. F. n. är ett 50-tal jordbrukare anslutna till den nya mjölkhämtningen. I Norrland var Norrbottens Producentförening först med ett försök i Tornedalen. Där har man hållit på i två år och har endast positiva saker att säga om systemet. I Piteorten kommer 35 procent av den totala invägningsvolymen att transporteras i tank eller 6 miljoner kg.

För 25 år sedan

Pitebygdens Hjärt- och lungförening har firat sitt 20-årsjubileum. Bland dem som av förbundsledamoten Hans Edström fick ta emot förtjänsttecken för trogen tjänst inom föreningen var Paul Lindström, Iris Sjöstedt, Margit Lundström och Karin Nyström.

Finalen i Älvsbyhus 50-årsfirande avslutades i Stockholm. Drygt 280 personer, anställda med fruar, män och sambor fick tillfälle att göra Stockholm med bankett på Berns där Östen me´ Resten underhöll och Black and White spelade till dans. Under banketten hedrades fem medarbetare med 25 års anställning hos Älvsbyhus med var sitt guldur nämligen Mats Blomgren, Martin Eriksson, Mårten Lundberg, Leif Eriksson och Dan Lidman av Älvsbyhuschefen Donald Johansson.