Ur vårt arkiv

3 september 2019 06:00

För 100 år sedan

Kronojägare Albert Englund från Storsidan, Bredsel, råkade under andjakt i förra veckan ut för missödet att få ett skott i pannan, därvid pannbenet spräcktes och en svår blessyr uppstod. Det oaktat cyklade E. den 5,2 mil långa vägen till Älvsbyn och infann sig å härvarande lasarett för erhållande av vård, vilken han fortfarande åtnjuter därstädes.

En 14-årig pojke, Sven Isaksson från Roknäs, råkade under söndagen bli vådaskjuten i vänstra handen, då en några år äldre lekkamrat skulle ladda en s.k. fågelstudsare. Den blesserade pojken vårdas å lasarettet.

Under virkeslastning råkade Alb. Westerlund i Hortlax få ena nyckelbenet avslaget. En planka lossnade från slingen och träffade W. med ovannämnda påföljd. Han fördes omedelbart till lasarettet, varifrån han dock fick återvända efter undergången behandling.

För 75 år sedan

Till lärare vid Högre Folkskolan i Älvsbyn har antagits fil. mag. May Annevall, samtidigt som fil.mag. S. Backström beviljats tjänstledighet. Till extra lärare utsågs fil. kand Britt-Mari Thylin, för teckning fil. kand. Sven Ekdahl och för gymnastik gymnastikdirektör Greta Freyj.

Arbetaren Bengt Norén har sålt sin fastighet i Vistheden till byggnadssnickaren Algot Norén i Manjärv. Köpesumman är obekant. Den nya ägaren kommer så småningom att öppna herr- och damfrisering i sin fastighet.

Någon mindre nogräknad person hade ansett sig böra dra upp en del växter på en av Hushållningssällskapets försöksträdgårdar i Rosvik. Man får hoppas att vederbörande vid närmare eftertanke inser det dumma i tilltaget.

För 50 år sedan

Som en av de första gifta kvinnorna i vårt land har fru Ruth Hermansson i Piteå avlagt diakonissexamen. Gifta kvinnor har nämligen inte tidigare fått inträde till sådan utbildning. Hon börjar sin tjänst som diakonissa i Piteå stadsförsamling. Hon blir för övrigt en första diakonissan inom kontraktet men kommer kanske snart att få en kollega i landsförsamlingen.

För 25 år sedan

Tre eldhärdar. Det blev resultatet av sommarens arkeologiska undersökning av området runt Stora Larstjärn i Arvidsjaur. Undersökningen har utförts med anledning av planerna att anlägga en golfbana i området. Härdarna inkräktar inte på någon av de planerade banorna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!