Ur vårt arkiv

9 augusti 2019 06:00

För 100 år sedan

Vid Bonnässunds slip i Örnsköldsvik har i dagarna efter en genomgripande ombyggnad och modernisering sjösatts Munksundsångaren Ophelia, som äges av aktiebolaget Ytterstfors-Munksund. Ångaren, vilken i måndags anlände hit upp, har å nämnda varv fått förskeppet ombyggt i och för isforcering med bl.a. en ny tidsenlig isbrytarestäv och akterskeppet har omändrats med hänsyn till ångarens egenskap av isbrytare. Ophelia har vidare blivit avsevärt förhöjd och inombordsförsedd med modern och bekvämlig inredning i enlighet med fartygsinspektionens bestämmelser. Ångaren kan numera utan överdrift sägs vara en av Norrlands förstklassigaste och mest luxuöst inredda bogserbåtar. Bonnässunds slip har genom ombyggnaden hävdat sina traditioner ifråga om välgjort och gediget arbete och orten kan lyckönska sig över att ha erhållit en ny kraftig isbrytare.

För 75 år sedan

Klagomål ha av flera personer i staden framförts till polisen över att det manliga Piteå i ynglingaåldern nattetid förlägger sina högljudda diskussioner till gator och tog, med påföljd att de kringboende blir störda i sin nattliga sömn. Om inte missförhållandet upphör måste givietvis åtgärder i detta syfte vidtagas.

Tillgången på hjortron i myrmarkerna och skogarna i Rosvik har i år varit förhållandevis god. Befolkningen har också under den gångna veckan nyttjat alla tillfällen att ta tillvara läckerheterna. Även från andra platser, bl,a. Norrfjärden och Piteå, har folk sökt sig till ifrågavarande områden. Frostnatten föregående vecka medförde att bären på vissa ställen frusit.

För 50 år sedan

Silvermuseet i Arjeplog kunde ta emot den 15.000:de besökaren räknat från årets början Lycklig ägare till en tavla, målad av doktor Einar Wallquist blev fru Anna Johansson, Jörn. Wallquist har sedan Silvermuseets start överlämnat en talva till var 5.000:e besökare.

För 25 år sedan

Sven-Erik Utterström, Piteå, gick på grund med sin båt på Bondökallarna i Piteå skärgård. Det blåste en hel del. Problemet var att man saknade sjökort, När han och frun ringde Räddningstjänsten trodde de att de var vid Sandön bara en halvtimme från Havsbadet. Men istället var de vid Bondökallarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!