Trevlig utflykt till Storforsen

3 september 2019 11:29

Som Personligt ombud för människor med omfattande psykisk ohälsa i Piteå så skulle jag vilja uppmärksamma en fin och givande händelse, då Röda Korset Piteåkretsen tog initiativet att invitera våra klienter till en heldagsutflykt med buss till Storforsen.

Med mat och naturupplevelser. Helt kostnadsfritt.

Gissa om detta uppskattades? Efteråt så har lovorden och glädjen framförts till oss av samtliga deltagare.

De människor som vi samarbetar med (klienter) har olika former av psykisk ohälsa. Effekterna av psykisk ohälsa resulterar oftast i att vardagslivet drabbas på många olika sätt;

Ekonomiska problem, ensamhet och isolering, utanförskap, svårigheter att hitta lösningsvägar för sina vardagliga problem, sysselsättningsproblem, hopplöshet med mera.

Det är inom en mängd olika livsområden som vi dagligen arbetar nära våra klienter med mål att erhålla en högre och bättre livskvalitet.

Vi har därför under många år arbetat för att etablera ett mycket stort kontaktnät och samarbete med ”allt & alla”. Allt från myndigheter, organisationer, föreningar, företag och privatpersoner.

Allt för att tillsammans med våra klienters specifika behov kunna finna lösningar.

Och positiva resultat sker. Välbefinnandet hos våra klienter ökar, de har lärt sig att hitta metoder och vägar, mår bättre, har egna kunskaper om problemlösningar varvid avslut med oss kan göras och nya klienter kan beredas plats i verksamheten.

Och Röda Korset-utflykten var verkligen suverän i det sammanhanget.

Det kanske inte låter så stort att åka till Storforsen. Men för personer som av olika anledningar inte har möjlighet att kunna göra detta själva så är det en stor händelse.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!