Treenigheten och missionen

13 juni 2019 09:12

Heliga Trefaldighetsdag 16 juni 2019

Tema: ”Gud – Fader, Son och Ande”

På söndag firar vi ”Heliga trefaldighets dag”, som också kallas ”Missionsdagen”. Söndagen har fokus dels på treenigheten: Gud – Fader, Son och Ande vilket också är dagens tema och dels på missionen. På ett sätt hör dessa två namn på söndagen ihop – treenighet och mission – för i evangelietexten hörde vi Jesu ord i det som kallas missionsbefallningen eller ibland också dopbefallningen.

Jesus sa: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faders, Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Jesus avslutar med ett fantastiskt löfte till oss alla: Han är med oss under alla våra livsdagar in i evigheten. Under uppväxtens dagar då tiden bara tycks stå stilla, när det känns som om det skulle vara en evighet tills man ska bli stor, men också i den ålder då man tycker att en vecka knappt har börjat, så är den slut. Under arbetets dagar och när livet bara leker. I dagar av glädje och sorg. Ja, också i de dagar när man känner att livet bara går en emot, men då finns han där, som vi hört om i en gammal sång: ”Någonstans bland alla skuggorna står Jesus”

Vilken förmån det är att vi får äga gemenskap med Jesus. Vi är förlåtna för Jesus är med oss alla dagar. Så blir Heliga trefaldighets dag en dag då vi påminns om att vi har en Gud som uppenbarar sig som Fader, Son och helig Ande. Gud som möter oss i dopet och i nattvarden. Gud som vill att evangelium ska ges till alla. Gud som är med oss alla dagar till tidens slut.

Mission är att över tid kommunicera, att jag lever i mitt dop och efter min tro. Det är genom mitt sätt att leva och mitt sätt att skapa relationer till andra människor som jag kommunicerar, Fadern, Sonen och den helige Ande.

Och det är just den treenigheten vi ska missionera och kommunicera till de som vi lever tillsammans med.

Komminister Arjeplog Arvidsjaurs pastorat

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Margareta Andersson