Tillsammans i kampen för det goda

20 september 2019 11:02

14e söndagen eftr. trefaldighet, tema: Enheten i Kristus

Lukasevangeliet 22:24-27

Helgens evangelietext handlar om att i Kristi rike gäller andra regler än i övriga riken. Där är det ”annorlunda”. Egoistiska maktanspråk får träda tillbaka och ersättas av det självutgivande tjänandet. Jesus är den självklara förebilden. Han är mitt ibland människorna som en tjänare.

När vi möter Jesus och hans lärjungar den här kvällen har de precis avslutat den sista måltiden tillsammans. Jesus har berättat att han ska lida och dö för dem alla. Det är svårt att förstå förstås, det har ju ännu inte hänt. Lärjungarna undrar säkert vad som ska hända nu, med dem, med deras kallelse och uppgift.

Det ena leder till det andra och så börjar lärjungarna träta med varandra om vem som är störst av dem.

Tålmodigt börjar Jesus att lugna och undervisa dem om tanken med Guds rike, församlingen, Kristi kyrka. ”men med er är det annorlunda”. Tanken att vara störst, bäst och vackrast gäller inte här. I Guds rike gäller andra principer, där är det upp och nedvända världen.

”Den störst bland er ska vara den yngste och den som är ledaren ska vara som tjänaren. Det är så annorlunda det kan bli.

Vi inser hur mänskliga lärjungarna är! Vem ska anses vara den störste, den förnämaste? Hur vanligt är det inte att vi tänker så och att jämföra och rangordna oss själva med andra.

Varför är det så annorlunda för lärjungarna? Svaret är Jesus själv. Han som är Faderns förstfödde Son, född före allt annat. Om någon är störst så är det väl han! Och just han blev allas tjänare, hela hans liv var en utgivande tjänst för mänskligheten, han som gav sitt liv för oss.

Det är han som är förebilden för oss, det är därför det är annorlunda i Guds rike, att låta sig själv rankas sist, att stiga åt sidan för att släppa fram andra.

Betyder då detta att man ska utplåna sig själv? Att man ständigt ska vara andra till lags?

Jesus säger till oss att vi ska vara allas tjänare. Men han säger inte att alla andra är våra herrar.

Vår ende herre är Jesus själv. Det är honom vi ska följa. Jesus tjänade alltid, sökte alltid människors bästa och gjorde det som han själv såg vara det bästa för andra.

Paulus skriver senare till en församling i Filippi i veckans episteltext:

”Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus”.

Vi får stå tillsammans i kampen för det goda.

Präst i Piteå församling

Tankar inför helgen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helén Johansson